Naar een stuk in www.abc.net.au van 11-3-2019
2 jaar terug was er ander interessant nieuws uit Australie, n.l. de vondst van kaakresten van een ornitopode dino in de Gippsland-regio, die de naam Galleonosaurus dorisae kreeg. Deze herbivoor, zo groot als een wallabi, was waarschijnlijk een tweevoetig en tamelijk beweeglijk dier. Galleonosaurus leefde 125 miljoen jaar geleden (Krijt) in een riftvallei die toen Australie verbond met Antarctica.

Naar een stuk in www.sci-news.com van 14-6-`21
Er is opnieuw in Australie een oude krokodillensoort ontdekt. Dit keer stelde men vast dat een in de 19e eeuw in Queensland gevonden incomplete schedel toebehoorde aan een tot nu toe onbekende soort die tussen de 2 en 5 miljoen jaar geleden leefde (Plioceen of Pleistoceen). Deze krokodil wordt nu Gunggamarandu maunala genoemd. De lengte van de complete schedel was mogelijk 80 cm. De totale lengte zou rond de 7 m zijn geweest.

De meesten hebben het al op www.nos.nl gelezen, dus ik hou het kort; in 2006 is in Australie het skelet van een enorme dino ontdekt. Nu blijkt het een nieuwe soort te zijn. Deze Australotitan cooperensis behoorde tot de familie van de titanosauriërs. Deze grote viervoeters leefden 92 tot 96 miljoen jaar geleden, dus in het Krijt. Australotitan was vermoedelijk 5 tot 6,5 m hoog en 25 tot 30 m lang.

Naar een stuk in www. Sciencedaily.com van 8-6-`21
Er is zojuist een studie verschenen die fossielen van planten uit het Vroeg-Devoon(420-410 miljoen jaar geleden) beschrijft. De fossielen waren al gevonden in 2015 in Zuid-Afrika. Het betreft 15 soorten waarvan er 3 nieuw zijn voor de wetenschap. De fossielen geven een beeld van hoe het Vroeg-Devonische plantenleven te land zich ontwikkelde. De beschreven planten waren toen nog eenvoudig en klein. De grootste waren slechts < 10 cm.

Wil je meer weten over dino`s? Luister dan maar de podcasts op www.dinocast.nl, met Maarten van Rossem als een van de sprekers. Zelf net geluisterd naar een goede en leuke bespreking van Stegosaurus.

Naar een stuk in www.phys.org van 2-6-`21 In 1909 werd in Canada de Burgess Shale ontdekt, een plek met zeer vele fossielen van mariene levensvormen(65.000 specimen en 120 soorten) uit het Cambrium. Dit leidde tot de idee van de “Cambrische Explosie” van leven die o.a. daar plaats vond. Onlangs menen wetenschappers dat de Burgess Shale geen autonoom ecosysteem vormde, maar dat de fossielen afkomstig zijn van diverse verder gelegen locaties en door modderstromen naar die ene plek zijn vervoerd.

Naar een stuk in www.sciencenews.org van 3-6-‘21
Studies van fossielen uit het Pacific gebied onthulden onlangs iets vreemds en schokkends; 19 miljoen jaar geleden, in het Mioceen, stierf plots maximaal 90 % van alle haaien uit en zou hun biodiversiteit met zo`n 70 a 90 % zijn afgenomen. Over de oorzaak tast men in het duister. Haaien bestaan al 400 miljoen jaar en hebben de ramp in het Eind-Krijt die de dino`s wegvaagde redelijk doorstaan, met een uitsterfpercentage van “slechts” 30 tot 40%.

Kort geleden schreef ik over Micropholis, een klein dier uit het Vroeg-Trias. Micropholis behoorde tot de temnospondyli; amfibieachtige dieren die opkwamen en bloeiden in het Carboon en Perm maar ook nog daarna voorkwamen, m.n. in het Trias. Ze waren vaak groot, zoals Metoposaurus(bijna 3 m) en Mastodonsaurus(5/6 m (zie foto)) uit het Trias. De laatst bekende temnospondyl was Koolasuchus(4/5 m) uit het Krijt. In 2012 waren er wel zo`n 198 geslachten en 295 soorten van de temnospondyli bekend.

Naar een stuk uit www.scitechdaily.com van 29-5-`21
We weten dat kinderen een regelmatig groeipatroon kennen. Recent onderzoek wijst uit dat dit bij Massospondylus carinatus, een middelgrote herbivore dino van 500 kg uit het Vroeg-Jura, niet zo was. Aan groeilijnen in zijn dijbenen is te zien dat die groei van seizoen tot seizoen varieerde. Men vermoedt dat dit kwam door zijn leefomstandigheden. Als er genoeg voedsel was, groeide het dier als kool en in slechte tijden groeide het nauwelijks.

Naar een stuk uit www.sciencedaily.com van 25-5-‘21
Eind Paleoceen en begin Eoceen was er sterke stijging van de temperatuur wereldwijd. Voor de huidige vissen kan zo`n situatie gevaarlijk zijn, zeker in de tropen. Fossielen van zeevissen uit die tijd die gevonden zijn in Oost-Egypte, tonen echter aan dat zij in dat tropische gebied juist heel goed gedijden. Een van de verklaringen luidt dat zeevissen in die tijd veerkrachtiger waren door het warme klimaat dat al heerste in het Vroeg-Kenozoicum.

Naar een stuk uit www.scitechdaily.com van 21-5-`21
Men dacht eerst dat de voorouders van de huidige zoogdieren voor het Tertiair klein en nietig waren omdat ze geheel overruled werden door de dino`s. Maar volgens nieuw onderzoek werden die zoogdieren mogelijk “klein gehouden” door concurrerende soortgenoten behorend tot oudere zoogdiergroepen. Pas toen de meeste van die oudere groepen gelijktijdig met de dino`s uitstierven, konden de moderne zoogdiergroepen tot volledige wasdom komen

Naar een paper in www.tandfonline.com van 21-5-‘21
Wetenschappers hebben onlangs verslag gedaan van een eerdere vondst in Antaractica van een kleine amfibie uit het Vroeg-Trias. In die tijd was het klimaat in Antarctica gematigd. De daar gevonden Micropholis stowi had de grootte van een huidige salamander. Voorheen zijn exemplaren van Micropholis stowi alleen maar in Zuid-Afrika gevonden, maar nu is dus gebleken dat deze soort zich wijder verspreid had.

Naar een stuk in www.gizmodo.com van 18-5-`21
Een studie van botten die 10 jaar geleden zijn gevonden in Midden Australie heeft geleid tot ontdekking van een nieuwe uitgestorven krokodillensoort, behorend tot het geslacht Baru. Een beschrijving en precieze benaming van die soort moeten in 2022 uitkomen. De botten zijn ongeveer 8 miljoen jaar oud(Laat-Mioceen). Volwassen exemplaren konden waarschijnlijk > 4,5 m lang worden. Het waren robuuste dieren met grote tanden, die op grote prooien joegen.

Naar een stuk in www.phys.org van 18-5-‘21
Er is onderzocht waarom muurhagedissen in het Middellandse Zeegebied zo talrijk en succesvol zijn. Ze dateren al van 20 miljoen jaar terug, maar de vorming van hun soorten versnelde sterk na een crisis van 6 miljoen jaar geleden waarin de Middellandse Zee bijna opdroogde. De muurhagedissen die dus eerst geisoleerd leefden, hebben zich toen kennelijk zo met elkaar vermengd, dat vele nieuwe hybride soorten ontstonden, die het ook nu nog goed doen.

Naar een artikel in www.scitecdaily.com van 16-5-`21
Een enorme milieuramp a.g.v. een grote vulkaanuitbarsting was de oorzaak van uitsterving van het overgrote deel van de diersoorten 252 miljoen jaar geleden, tussen het Perm en het Trias. Nieuw onderzoek toont aan dat die extinctie te land een proces was dat 10 x langer duurde dan ter zee. Het duurde “slechts” 100.000 jaar dat meer dan 85% van de levende soorten in zee uitstierf. Op land heeft de extinctie dus zeker een miljoen jaar geduurd.

In deze Toot nog wat info over hadrosauriers in het algemeen. Ze vormden een zeer diverse groep dino`s in het Laat-Krijt. In Noord Amerika, Centraal Azie en China zijn honderden exemplaren gevonden. Zij hadden eendachtige bekken en sommige hadden opvallende beenkammen op hun kop(zie foto); mogelijk als herkenningsmiddel maar ook voor het geven van geluidssignalen. Bijzonder was hun gebit; in de kaken zaten zeer veel bijeen gegroepeerde tanden, zodat ook harde vegetatie kon worden vermalen.

Naar twee artikelen in www.sci-news.com van resp. 28-4-2021 en 12-4-2021
In Japan is een nieuwe hadrosaurier ontdekt. Een kenmerk van deze Yamatosaurus izanagii is hoe de schouder en voorpoten zijn ontwikkeld. Zij tonen een duidelijke fase aan binnen de evolutie van tweevoetige naar viervoetige hadrosauriers. Iets eerder is ook een nieuwe hadrosaurier gevonden in New Mexico met de naam Ornatops incantatus. Hadrosauriers waren grote tot zeer grote herbivore dino`s die leefden in het Laat-Krijt.

Naar een artikel in www.phys.org van 14-5-`21
In Mexico is een nieuwe hadrosaurier geidentificeerd. Zijn resten waren reeds eerder ontdekt in het noorden van dit land. Hij heet Tlatolophus galorum en leefde 72 a 73 miljoen jaar geleden, dus in het Laat-Krijt. Het onderzoek naar dit dier is momenteel nog lopend. Wel is al o.a. bekend dat dit dier in staat was laag frequente geluiden te horen.

Naar een artikel in www.sci.techdaily.com van 14-5-`21
Onderzoek heeft uitgewezen dat na de grote uitsterving tussen Perm en Trias herbivore dieren zich snel wisten te diversifiëren in het eten van verschillende soorten planten, om te overleven. Het meest succesvol waren de dieren die in staat waren taaiere planten te eten die t.g.v. het drogere klimaat opkwamen in het Laat-Trias. Tot die groepen dieren, die zich dus gingen uitbreiden, behoorden sommige vroege dino`s.

Naar een artikel in www.phys.org van 12-5-`21
Er is een nieuwe mosasaurier beschreven die in Marokko is ontdekt. Deze Pluridens serpentis leefde aan het eind van de Krijttijd. Pluridens is de 13e in Marokko gevonden mosasaurier. Hij was 8 m lang en had lange slanke kaken met > 100 scherpe tanden. De ogen waren klein, dus het zicht was kennelijk minder. Maar de snuit bevatte veel openingen voor zenuwen, mogelijk voor detectie van beweging en drukverandering in het water t.b.v. de jacht op prooi.

Show more
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!