Pinned post

Om nieuwkomers te helpen met zoeken van gelijkgestemden, noem 5 tot 8 dingen die je interesseren maar niet in je profiel staan als tags zodat ze vindbaar zijn.

Prik het aan je profiel.

(kan natuurlijk ook in het engels)

Bosbesje boosted
Bosbesje boosted

In de krant gaat het over 'dyslectici', en ik moet meteen denken aan mijn docent Nederlands, die het stellig op 'dyslecten' hield. Dus hoe zit het nou?

Bosbesje boosted

#Woordgraptogram: Snoepgoed dat naar chocola smaakt en heel erg lang meegaat. 

Cacaogum.

#Woordgraptogram

@sergeant

die disclaimer onder die Tokioclub foto is leuk

raket

cameraclub

Bosbesje boosted
Bosbesje boosted

Vroeger kreeg het overal de schuld van, met die is het de schuld van het wief:

Gradus mot woat voaker de deur uut!

Voor mij vandaag de dag van de oude muziek.

Ummagumma (69) schalt nu door het huis

Show older
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!