Follow

@sexybiggetje

Ik dacht al dat dat jou zou aanspreken. Jammer dat ik geen alcohol meer drink, ik zou het gelijk willen proeven.

· · SubwayTooter · 1 · 0 · 0

@Bosbesje er is genoeg lekkers zonder alcohol, zoals zelfgemaakte ijsthee!

@sexybiggetje @Bosbesje we kennen inmiddels al heel wat koffiespecialiteitenbars en limonadeschenkerijen. een bierloos leven hoeft tegenwoordig niet meer saai te zijn

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!