@Bosbesje @shockingGreen Hoe staat het inmiddels met de huizenprijzen c.q. wachtlijsten voor huurwoningen in Nimma? Ik wil teruhuuug 😭

@Lucseleventje @shockingGreen

Volgens mij is Nijmegen onbetaalbaar. Ik woon al 32 jaar op één plaats en dat maakt het makkelijk. De huizenprijzen hier in de buurt zijn ronduit belachelijk (tegen de 550.000)

@Bosbesje @shockingGreen Ja, gruwelijk. Was me laatst ook een beetje aan het oriënteren op nieuwbouw, omdat ik dacht: v.o.n. scheelt misschien. Er gebeurt veel, o.a. Hart v/d Waalsprong natuurlijk, maar bijvoorbeeld ook bij de Kopse hof (mijn ouwe middelbare school… 🥹). Vul je je woonvoorkeuren in, beginnen de prijzen bij €400.000,- oplopend tot >€1.000.000,-

@Lucseleventje @Bosbesje
Gelukkig ben ik op dit moment niet zoekende, daarom ben ik er ook niet zo van op de hoogte. Maar ik vermoed dat het nog steeds moeilijk is. Toevallig sprak ik vandaag met een mevrouw die een eensgezinswoning toegewezen had gekregen: vijftien jaar op de wachtlijst. Maar goed, die was wel heel blij. :)

@shockingGreen @Bosbesje Dat is inderdaad superfijn. Maar víj́ftien jaar wachten… bizar. Ik heb me tijdens mijn studie ingeschreven, 2014. Voorlopig nog effe geduld hebben 🙈

Heerlijk die Nederlandse prijzen, als ik ooit mijn huis verkoop doe ik dat ook aan iemand uit dat land. De Duitsers hier snappen er niets van (terecht). Het is een ratrace waar niemand wat mee op schiet.
Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!