Show newer
Bosbesje boosted

@Bosbesje @StroomAfwaarts Sparks!

Fun fact: The Guardian’s Thursday Quiz heeft elke week een vraag die wordt ingeleid door een stukje songtekst van een liedje van Sparks (met bijgevoegde foto), en waarmee de eigenlijke vraag vaak nauwelijks iets te maken heeft. Erg lollig!

Bosbesje boosted

Ironic how a lot of fediverse instances are giving 500s as well now that cloudflare is down. The web is no longer decentralized. Not even the part of the web that tries to fix that.

Bosbesje boosted
Bosbesje boosted

Is dat nou nodig, die #PrideMonth? Ja, de boodschap moet nog regelmatig even herhaald worden: we're here, we're queer, wen er maar aan :BlobhajPrideHeart:
mastodon.social/@Gargron/10850

Bosbesje boosted
Bosbesje boosted

Ergernis, mobiel, mopperen 

Ik snap echt niets meer.

mobiele telefoons hebben van oudsher gewoon een microfoon en een luistergedeelte.

bijna iedereen heeft een koptelefoon, vaak met ingebouwde microfoon, of losse oortjes.

waarom
waarom
waarom

moeten gesprekken steeds vaker over de luidspreker gevoerd worden, en wel zo hard mogelijk?

moet echt iedereen meeluisteren met jouw oersaaie gesprekken, jouw ruzies en jouw werkbesprekingen?

gebruik zo'n mobiel zoals ie bedoeld is potdorie 😡

Voorstander van het nederlandsche woord.

Misschien een idee om voor de nederlandschtaaligen een tweede account aan te maken om alleen nederlandsch in te toeteren.

Om zo ook de nederlandsche kommunity aan te sporen. Ik merk dat voor sommigen engelsch een drempel is en daardoor vaak iets niet zeggen omdat ze net niet de vinger erop kunnen leggen.

HerToet gewenst.

Show older
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!