Follow

Buurtpreventie
Een van de manieren om inbraken in jouw buurt tegen te gaan is het vergroten van de sociale cohesie en sociale controle in jouwwoonomgeving. Houd dus contact met je buren en wees samenalert. Zie je iets verdachts, bel dan altijd 112.
Lees hiermeer over de nieuwe brochure, downloaden kan ook.
hetccv.nl/nieuwe-brochure-over?

· · 0 · 0 · 0