@ton tnx! als er nog iemand is die interesse heeft graag. Het zou fijn zijn als iemand het wil overnemen!

@Eelcom @ton eigenlijk ongewijzigd, ik betaal het nog steeds zelf. Ik had iemand die geïnteresseerd was, maar die is een beetje van de radar verdwenen helaas...

@mdbraber @Eelcom @ton Ik ben wel nieuwsgierig wat ongeveer de maandelijkse kosten zouden zijn bij hosting via bijvoorbeeld mast.host (masto.host/).

@metbril @Eelcom @ton de kosten nu zijn 9eu/maand (VPS bij Contabo) - alle maintenance doe ik zelf. Mastodon.nl heeft ongeveerd 500-1000 users, dus dat zou bij masto.host tussen de 39-89eu zijn

Follow

@mdbraber @metbril @ton ah dat geld valt erg mee. Misschien een idee om meerdere admins te hebben? En een sponsor voor de hosting?

@Eelcom Ik zie wel wat in een goede nl instance. Met een interessante lokale tijdlijn. Heb die nog niet gevonden. En mastodon.nl heeft nu ook regelmatig spam accounts.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!