Follow

Open Yule viering in Eindhoven op Zaterdag 21 December 2019.
Gratis voor iedereen toegankelijk op vrijwillige donatie basis.
We starten 14:00 uur met een openingsritueel, dan de viering, afsluitingsritueel en een potluck maaltijd rond 17:00 uur.
Aanmelden kan via de website, je krijgt dan een routebeschrijving toegestuurd.

yule.jaarfeest.nu/eindhoven-aa

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!