Follow

Webwerkzaamheden
Lieve lezers, de afgelopen dagen hebben we wat technische problemen gehad, waardoor de website ook enkele dagen uit de lucht is geweest.
Op dit moment kunnen er helaas geen mails vanuit het contactformulier verstuurd worden. Voor dringende vragen / berichten kun je een mail sturen naar ellaster apenstaartje zoho.com
Achter de schermen werken we er hard aan om alle technische problemen zo snel mogelijk op te lossen,
ellaster.nl/2020/09/29/webwerk

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!