Artificial Intelligence kan veel. Er zijn echter 2 dingen dat het niet kan: Je gedachten lezen of dingen die je op papier schrijft (met een pen dus) lezen. Analoog is zo gek nog niet:

tweedekamer.nl/kamerstukken/br

De NL overheid analyseert er op los als het gaat om georganiseerde criminaliteit. Zouden ze er ooit een vangen? Waarschijnlijk niet, de grootste criminelen zitten bij overheden en banken en die worden met rust gelaten:

wodc.nl/onderzoeksdatabase/243

Dit is een doemsenario, je gelooft het of niet. Maar luister vanaf 7.35 min. over law enforcement en je hoort dat het hier net zo gaat:

oblivionagenda.com/2019-09-25-

Is dit gaande in de EU?:

"Yuri Bezmanove, KGB agent defected to the West:
1. Fast cultural decadence and demorilization.
2. Create social chaos.
3. Instigate a crisis leading to revolution, civil war or invasion.
4. A quick and savage coup, bringing the country under control of the communist party.

This is called normalisation."

Wist u dat NL bio technologie wetenschappers 2.9 miljoen euro hebben gekregen om een prototype kunstmatige baarmoeder te ontwikkelen om te vroeg geboren babies verder te laten groeien? M.a.w., dit is de toekomst van de voortplanting met alle gevolgen van dien...boek: Brave New World van Aldous Huxley.

technocracy.news/scientists-ar

Als commerciele partijen het lesprogramma gaan bepalen, dan zijn de kids bij voorbaat al gehersenspoeld. Het blijft de taak van de ouders. Waar is het vak Handelskennis gebleven?:

accountant.nl/nieuws/2019/12/f?

Ons gekruip op de snelweg en onze hoge belastingen halen dus niets uit. De overheid zal blij zijn met de extra inkomsten, die ze waarschijnlijk allemaal toch weer netjes moeten afstaan aan Brussel:

stadszaken.nl/klimaat/milieu/2?

" Op 1 oktober 2019 arriveerden 50.000 mazelen vaccins op Samoa. 6 weken na het starten van een massale vaccinatie campagne is er ineens een epidemie ":

nu.nl/buitenland/6015694/mazel?

Show more
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!