@Marguerite Media is wel een dingetje denk ik. Elke Mastodon-server slaat die dingen namelijk zelf op en de ruimte die daarvoor nodig is kan snel oplopen. Benieuwd hoe zich dat gaat ontwikkelen.

@barend ja ben ik ook benieuwd naar. We zijn op Elon's nieuwe speeltje natuurlijk wel verwend geweest. Daar hebben we met ons allen massa's GB's geüpload....

@Marguerite Plus wordt op de grote jongens socials alle media ook nog eens lokaal gedistribueerd, zodat iedereen het lekker snel kan laden. Dat is waarschijnlijk niet haalbaar voor Mastodon-servers. Hoewel clouddiensten ook steeds betaalbaarder worden. Voor een paar honderd euro per maand zet je wel een server op die wereldwijd redundant is. Voor een bedrijf niet zo veel geld, maar ja, daar ga je weer: dat willen ze dan terugverdienen. 😬

@barend waarschijnlijk moeten we ons dat enigszins beheersen ;-) en de media niet uploaden maar een linkje naar eigen website of youtube plaatsen.

@quichot nee niet bij deze. Ik wilde een GIF uploaden maar dat pikte de server niet, daarom even de mp4 variant. Ik heb er wel een met typgeluiden of een muziekje bij. Dit was meer een test.

@Marguerite hehe, ik begon al aan mijn eigen apparatuur te twijfelen 😎

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!