Follow

Zijn hier bouwers en gebruikers aanwezig?

Werkt iemand van jullie met ?

Ik hoor graag jullie mening en ervaring!

@Marguerite Ik kon er niet aan wennen. Iets met 'gebruikersvriendelijkheid' denk ik. Zodra dat doorschiet ben ik de weg kwijt. 😂
Daarbij vind ik al die WP-websites vaak veel op elkaar lijken.
Zo kwam ik al zoekende bij Sitemagic CMS terecht, 7 jaar geleden denk ik. En daar ben ik bij gebleven. Soms even aan de 'achterkant' (HTML) zelf iets doen, maar dat vind ik juist leuk.
houdgroningenovereind.nl

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!