Follow

Ik was net nog geen minuut op Twitter omdat ik voor mijn opdrachtgevers iets moest nakijken aldaar.

Een minuut en wat je dan daar leest (ik zocht op een specifiek woord) maakt je al direct weer heel blij dat je bent overgestapt naar de

@Marguerite Ik heb hetzelfde als ik er doorheen scroll. Ik mis op Mastodon soms de typische Twitter humor van wat mensen die ik volg. Tegelijk voelt Twitter steeds meer als een winkelcentrum tijdens koopavond terwijl een voetbalwedstrijd in de stad speelt. Veel boosheid, geschreeuw, gedoe. Ik probeer het weg te blocken en negeren, maar het algoritme gooit het toch weer je kant op...

@frankmeeuwsen

Herkenbaar, de écht leuke en interessante tweeps die ik daar volgde, mis ik nog wel. Ik werd zelfs nog door iemand getagd die kennelijk niet doorheeft dat ik er niet meer actief ben.

Maar die komen hopelijk ook nog wel naar de ;-)

@Marguerite @frankmeeuwsen
Ik heb dat dus ook. Ik blijf terugkeren naar Twitter omdat ik bepaalde accounts niet wil missen, maar ik merk dat ik dat pas doe nadat ik hier mijn tijdlijn heb uitgeplozen. Een goed teken. Bij mijn vorige uitgebreide poging, in 2017, ben ik gestopt toen er echt vrijwel niemand meer kwam, nu lijkt het beter te gaan.

@Marguerite Ik heb zes jaar geleden mijn twitter account genuked omdat ze niet onpartijdig waren tijdens de verkiezingen in de VS. Ik kon geen platform gebruiken die partijdig is of zich in verkiezingen mengt. Ik heb er geen spijt van gehad.

aan de andere kant is het wilde westen waar je alles helemaal zelf kan inrichten. En dat is perfect. Inmiddels ken ik niet anders. 😅

@Marguerite Ik zet er voorlopig niks meer op. Ik kijk wel naar nieuwssites die hier nog niet aanwezig zijn.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!