Follow

Over oorlogsschepen gesproken. Ik lees wilde verhalen over de een vrij modern dat inmiddels door de Oekraïeners ook naar de zeebodem geholpen zou zijn.

De bron die ik nu even volg is die van

geenstijl.nl/5164900/liveblog-

Die wordt geen leuk feest voor geloof ik.

@Marguerite

Geen leuk feest voor Oekraïne dan ook maar geen leuk feest voor Putin.

@DiverCity10 precies. Ik ga dit even volgen, zal straks ook wel in het nieuws zijn. Nog steeds niks bevestigd en eerste berichten zijn al van 9 uur vanochtend.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!