Follow

Zo op de vroege vrijdagavond even toeteren en toots lezen is wel informatief. Nu vraag ik me af waar mensen op .

Als dat dezelfde woorden zijn als die ik filter, kan ik hun antwoorden dus niet lezen.

Dat is wel grappig. Dan moet je zo'n woord dus met spaties gaan typen. Ik filter volgens mij ook op T w i t t e r....

@Marguerite bedoel je met #filteren de hashtags zoeken/volgen? Ik snap niet helemaal wat je bedoelt, ook met dat je hun antwoorden niet kan lezen? 🙂

@asep

bij je instellingen kun je bepaalde woorden filteren en dat houdt in dat je dat berichten waar dat woord in staat, niet meer ziet.

Een soort blokkeren van een woord of een serie woorden dus.

Althans dat kan hier op mastodon.nl - hoe dat op andere servers gaat zoals bij jou op mas.to weet ik niet.

@Marguerite aha dank je! Ik ga kijken of dat hier ook kan, niet dat ik dat nu nodig heb, maar nu begrijp ik wat je toette! Ik wil tips wel graag boesten, vandaar dat ik dat deed, zonder te begrijpen wat je bedoelde 😉

@Marguerite ik zie het ja, "filters" heet het hier...

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!