Follow

Wat denken jullie dat Poetin gaat doen als reactie op aanvraag NATO-lidmaatschap door Zweden en Finland?

En wat zit er achter Erdogan's veto??

@Marguerite
Eerlijk, geloof ik dat hij niks gaat doen behalve lege bedreiging te maken.
Heeft hij genoeg soldaten om Finland en Zweden aan te vallen? Gaan de mensen een tweede "trainingsveld" accepteren?
Heeft Rusland genoeg geld voor een tweede oorlog?

Volgens mij, zou een nucleaire aanval zou de eind van Rusland betekenen.

@weetnitwaikdoen ik denk en hoop dat ook, maar af en toe maakt hij wel heel vreemde bewegingen. Vraag is ook of er intern in Kremlin al mensen zijn die zich zorgen maken over zijn gedrag natuurlijk.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!