RT @BrynnTannehill@twitter.com

Let's review the (reported) performance of the Uvalde Police and CBP response team on Tuesday:

- Waited 35-60 minutes before entering school while kids bled out, wasting golden hour

- Tazed / arrested parents begging them to go in, and attempting to rescue their kids themselves

🐦🔗: twitter.com/BrynnTannehill/sta

Ik snap oprecht niet dat een land, dat zo nadrukkelijk kiest voor algemene beschikbaarheid van wapens, problemen heeft met de consequenties daarvan

Natuurlijk, het is een drama voor al die families. Elke dag weer

Dus als je dat weet, dan *wilde* je dit kennelijk

Of iets genuanceerder: dan besloot je kennelijk dat al dit dood en verderf opweegt tegen ... ja tegen wat eigenlijk?

@MarkBeekhuis tegen "stamp stamp" het recht om wapens te mogen hebben "stamp stamp" - want dat hoort bij onze vrijheid in dit land "stamp stamp" - het is werkelijk onvoorstelbaar voor me - iemand zei gisteren tegen me - Amerika is geen land - het is een vergissing.

@Marguerite Als trouwe luisteraar van De Nieuwsdag (jawel, toch?) heb je me vast al eens horen zeggen dat ik denk dat Nederlanders ten onrechte denken dat ze Amerikanen zijn. Dat uit zich in betrokkenheid die we nooit tonen bij andere landen

En verder, "Iemand zei .. vergissing" is een hilarische grap. Echt waar!
Maar het is niet het begin van een oplossing (voor hen)

@MarkBeekhuis ik weet het, wij kunnen ons als Nederlanders echt geen goede voorstelling maken van hoe de Amerikaan denkt.

Het probleem met de wapens in Amerika is verschrikkelijk, het aantal misdaden zoals nu weer op die school, is afschuwelijk hoog en ik heb geen idee hoe je dat zou kunnen oplossen.

Minder gemakkelijk wapens verstrekken zou een onderdeel kunnen zijn, maar krankzinnige lone woolfs opsporen, in de gaten houden? Lijkt me heel lastig.

@Marguerite Het zou enorm helpen als wij in Europa niet opkijken tegen 'de Leider van het Vrije Westen', maar juist neerkijken op die barbaarse Amerikanen

@MarkBeekhuis "opkijken" naar Amerika zul je mij nooit op betrappen maar ik ben dan ook geen lid van onze regering of directeur van een van onze multinationals ;-)

Follow

@MarkBeekhuis ja stel je voor; de geheime van Kaag of Rutte 😂 die zich onder een schuilnaam op bevindt...

NOT...

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!