Follow

Ik denk dat ik maar eens een tijdje vegetariër wordt

@MarkBeekhuis Ik werd van de ene op de andere dag vegetariër, en was verbaasd dat niets me verleidde om toch weer vlees te gaan eten. Het is toch heel anders dan afkicken van een (nicotine)verslaving. En bij iedere stalbrand denk je: hier doe ik niet meer aan mee.

@janwillemswane Ik voel me niet zozeer verslaafd, maar ken gewoon veel meer recepten met dan zonder (ondanks mijn nieuwe vegetarische kookboek)

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!