RT @BM_Visser@twitter.com

Ongeveer 10% van onze nationale broeikasgasemissies is te wijten aan onze warme maaltijden. We moeten natuurlijk wel eten.
Welke maaltijd kiest u? Of houdt u (net zoals ik) van afwisseling?

πŸ¦πŸ”—: twitter.com/BM_Visser/status/1

Morgen duurt de dag 3'33" korter dan vandaag

RT @SchrieverB@twitter.com

De avonden worden echt weer korter……

πŸ¦πŸ”—: twitter.com/SchrieverB/status/

Democratie als futiliteit

RT @NPORadio1@twitter.com

β€˜Sommige discussies in Den Haag zijn weinig constructief’, zegt Johan Remkes in @DitisdeDag@twitter.com. Hij doelt daarbij onder meer op het 1 april-debat en het sms-debat. β€˜Er zijn grote problemen in dit land. En de Tweede Kamer praat dan over, in mijn ogen, futiliteiten.’

πŸ¦πŸ”—: twitter.com/NPORadio1/status/1

RT @jpaternotte@twitter.com

De dreigboeren van FDF willen misschien toch met Remkes om tafel.

Vraag is: moeten we dat willen? Premier was helder op 30 juni: β€œGaan niet met relschoppers om tafel.”

Laat FDF eerst afstand nemen van acties die mensen in gevaar brengen en stoppen met dit soort intimidatie!πŸ‘‡πŸΌ

πŸ¦πŸ”—: twitter.com/jpaternotte/status

RT @rtvoost@twitter.com

Keren op snelweg vanwege blokkade levert automobilist mogelijk boete van 8.700 euro op rtvoo.st/2126456

πŸ¦πŸ”—: twitter.com/rtvoost/status/155

RT @maartenhopman94@twitter.com

Kleine reminder dat er bij deze actie meer mensen zijn beboet dan bij het dumpen van asbest en veroorzaken van ongelukken op snelwegen.

πŸ¦πŸ”—: twitter.com/maartenhopman94/st

RT @culturaltutor@twitter.com

Has the world become less colourful?

(This graph shows the colour of objects over time)

πŸ¦πŸ”—: twitter.com/culturaltutor/stat

RT @opienienie@twitter.com

@DeNieuwsdag@twitter.com @govertschilling@twitter.com @talithamuusse@twitter.com @marksremarks@twitter.com @govertschilling@twitter.com onderschat de schildpad!

πŸ¦πŸ”—: twitter.com/opienienie/status/

Ik denk dat we die doorgehaalde claim best anders kunnen verwoorden:

Een flink deel van de Nederlanders snapt dat er boeren zijn die het lastig hebben. En tot het tegendeel bewezen is denken zij dat je met 25mrd (stikstoffonds) een heel eind moet komen om het leed te verzachten

RT @rudybouma@twitter.com

Schatting gemeente: 1000 betogers op de Dam, 3000 tijdens de tocht
nos.nl/l/2437999

πŸ¦πŸ”—: twitter.com/rudybouma/status/1

RT @BarbaraindeUSA@twitter.com

Ik moest even twee keer kijken. Maar het staat er echt:

$20 voor 8 aardbeien.

Te koop bij Whole Foods in LA en NYC.

πŸ¦πŸ”—: twitter.com/BarbaraindeUSA/sta

Ik neem @robdewijk@twitter.com altijd zeer serieus. Maar adel verplicht. Dan moet je ook een artikel lezen voor je het bekritiseert. Of toch tenminste de eerste 100 woorden...

twitter.com/_Burgerplatform/st

RT @_Burgerplatform@twitter.com

Verhelderend grafiekje in het FD: fd.nl/economie/1444888/landbou

πŸ¦πŸ”—: twitter.com/_Burgerplatform/st

RT @Leolucassen@twitter.com

Waarom de β€˜asielopvangcrisis’ een politieke keuze is. Mijn analyse in de @BNR@twitter.com podcast met @talithamuusse@twitter.com en @marksremarks@twitter.com

bnr.nl/podcast/de-nieuwsdag/10

πŸ¦πŸ”—: twitter.com/Leolucassen/status

RT @JinnaSmit@twitter.com

Let’s go to a Dutch restaurant, my Japanese friend said. Little did I know that The Vegetarian Butcher, a plant-based patty brand from the Netherlands, has an eatery in Tokyo: thevegetarian-butcher-jap.com/ @VegaSlager@twitter.com

πŸ¦πŸ”—: twitter.com/JinnaSmit/status/1

RT @DKThomp@twitter.com

On average, time spent
- with family peaks at <15yo
- with friends peaks at 18
- with coworkers peaks at 30
- with children peaks at 40
- with your partner peaks at 70
- alone peaks at the end

fascinating chart (ht @Alex_Radke@twitter.com)

πŸ¦πŸ”—: twitter.com/DKThomp/status/154

RT @onderhoudsarmoe@twitter.com

Geitenwollensok:
Een boom heeft een koelend vermogen van 20 kilowatt. Dat zijn tien airco’s!

Gemeente Heerlen:
Een BMW 535D heeft een vermogen van 230 kilowatt. Dat zijn elf bomen!

πŸ¦πŸ”—: twitter.com/onderhoudsarmoe/st

Show older
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!