Follow

PGGM&CO, PFZW en IZZ lanceren fitheidsplatform ‘Fitte Top 100’- 
1 podium voor 100 fitste ideeën van en voor vitale medewerkers in zorg en welzijn

PGGM&CO, PFZW en IZZ lanceren per vandaag het platform ‘De Fitte Top 100’ om medewerkers in zorg en welzijn te helpen fysiek en mentaal fit te blijven. Met één website bieden zij een podium voor 100 bestaande, inspirerende ini
medicalfacts.nl/2022/05/10/pgg
&Werk

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!