Follow

Baby met minder voeding later vaker ontwikkelingsproblemen
Een kindje dat in de baarmoeder minder voedingsstoffen krijgt dan zijn of haar eeneiige tweelingbroer of -zus, heeft op latere leeftijd vaker ontwikkelingsproblemen. Dat schrijven onderzoekers van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) in The Lancet Child & Adolescent Health. Hun studie laat zien dat ongunstige omstandigheden in de baarmoeder kunnen leiden tot leve
medicalfacts.nl/2022/07/30/gro

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!