FNV: Jeugdbeschermers leggen werk neer, situatie is onhoudbaar
Jeugdbeschermers starten vanaf maandag 10 oktober met werkonderbrekingen in het hele land. Dat begint met het deels schrappen van bureaudiensten en zal later worden opgeschaald tot het volledig stoppen met bureaudiensten en fors minder huisbezoeken. ‘Om deze sector nog te kunnen redden is een keiharde noodrem nodig.’

medicalfacts.nl/2022/10/03/fnv

Kinderarts Hein Brackel koninklijk onderscheiden
Hein Brackel is vrijdag benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Jeroen Dijsselbloem van Eindhoven reikte de bijbehorende versierselen uit tijdens zijn afscheid in het Catharina Ziekenhuis ter gelegenheid van zijn pensionering.

Hein Brackel is sinds 2001 werkzaam als kinderarts - gespecialiseerd in kinderlongziek
medicalfacts.nl/2022/10/03/kin

Hoogleraar Erik Masthoff wil forensische psychiatrie klaarstomen voor de toekomst 
Wereldwijd lijdt een op de acht mensen aan een psychiatrische stoornis en sinds corona neemt dit aantal toe. Het hebben van een dergelijke stoornis is een van de risicofactoren voor het plegen van delicten waarmee het belang van de forensische psychiat
medicalfacts.nl/2022/10/03/hoo
&Symposia

<strong>Jaarlijks 25 miljoen subsidie extra voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties</strong>
MIND verheugd met erkenning en toekomstige rol patiënten- en naasten organisaties

In de Miljoenennota 2023 staat goed nieuws voor alle cliënten, patiënten, naasten en gehandicapten: vanaf 2024 wordt jaarlijks 25 miljoen euro extra beschikbaar gestel
medicalfacts.nl/2022/09/30/jaa

<strong>Bijna 80% van de vrouwen heeft zeer ernstige menstruatieklachten</strong>
Vijf keer meer geld geïnvesteerd in erectiestoornissen dan in PMS

Uit onderzoek van WOMEN Inc. en Motivaction blijkt dat maar liefst 77% van de vrouwen die menstrueren (zeer) veel last van menstruatieklachten heeft.  Opvallend is dat jonge vrouwen met ernstige klachten minder vaak da
medicalfacts.nl/2022/09/30/bij
&Gezondheid

<strong>Bijna 80% van de vrouwen heeft zeer ernstige menstruatieklachten</strong>
Vijf keer meer geld geïnvesteerd in erectiestoornissen dan in PMS

Uit onderzoek van WOMEN Inc. en Motivaction blijkt dat maar liefst 77% van de vrouwen die menstrueren (zeer) veel last van menstruatieklachten heeft.  Opvallend is dat jonge vrouwen met ernstige klachten minder vaak da
medicalfacts.nl/2022/09/30/bij
&Gezondheid

Suïcidecijfers tonen noodzaak aandacht voor mentale gezondheid jongeren
De vandaag gepubliceerde cijfers van 113 waaruit blijkt dat er een toename is van zelfdodingen onder jongeren van 15% en met name onder jongemannen tussen 20 en 30 jaar geven aan dat mentale gezondheid onder jongeren onder druk staat. Eerder bleek dat ook al uit cijfers v
medicalfacts.nl/2022/09/30/sui
&Beschouwing

Suïcidecijfers tonen noodzaak aandacht voor mentale gezondheid jongeren
De vandaag gepubliceerde cijfers van 113 waaruit blijkt dat er een toename is van zelfdodingen onder jongeren van 15% en met name onder jongemannen tussen 20 en 30 jaar geven aan dat mentale gezondheid onder jongeren onder druk staat. Eerder bleek dat ook al uit cijfers v
medicalfacts.nl/2022/09/30/sui
&Beschouwing

Innovatieve behandeling beschikbaar voor patiënten met uitgezaaide prostaatkanker
Op de afdeling Nucleaire Geneeskunde van het Reinier de Graaf ziekenhuis in Delft is de eerste patiënt van het Reinier Haga Prostaatkankercentrum (PKC) behandeld met Lutetium-PSMA. Deze therapie kan levensverlengend werken voor be
medicalfacts.nl/2022/09/27/inn
&Gezondheid

Niet alleen kijken naar versterkte muziek bij preventie gehoorschade
Er is veel actualiteit rondom de preventie van gehoorschade, en dit heeft met name een focus op festivals, evenementen of clubs. Echter zijn dit niet de enige locaties waar bezoekers (on)bewust aan hard geluid worden blootgesteld. Kenniscentrum letselpreventie VeiligheidNL vindt het belangrijk dat de a
medicalfacts.nl/2022/09/27/nie

<strong>Zesde editie MIND Last Man Standing in Utrecht</strong>
Deelnemers staan vastberaden voor meer begrip en zorg voor mentale klachten

De opbrengst van de zesde editie van het MIND-event Last Man Standing bedraagt € 45.417,-! Afgelopen zaterdag op de Neude in Utrecht was het zover. Het event – waar mensen moesten proberen om zes uur lang op een verhoging te blijven staan -
medicalfacts.nl/2022/09/27/zes

Ongewenst gedrag weinig gemeld bij vertrouwenspersoon
Ongewenst gedrag op het werk wordt weinig gemeld bij een vertrouwenspersoon. Slechts 13 procent van de slachtoffers stapt naar een vertrouwenspersoon nadat zij ongewenst gedrag hebben meegemaakt. Van deze 13 procent doet het overgrote deel van de slachtoffers geen officiële melding. Het aantal meldingen van ongewe
medicalfacts.nl/2022/09/27/ong
&Veiligheid &Werk

<strong>Wat verandert er in 2023 aan de zorgverzekering?</strong>
De afgelopen jaren steeg de zorgpremie elk jaar met enkele euro’s per maand. Zo gaat ook in 2023 de zorgpremie weer omhoog. Dit werd bekend gemaakt in de Miljoenennota, die tijdens Prinsjesdag is aangeboden. Wat verandert er nog meer aan de zorgverzekering in 2023? En hoeveel bedraagt het verplichte eig
medicalfacts.nl/2022/09/26/wat

<strong>Wat verandert er in 2023 aan de zorgverzekering?</strong>
De afgelopen jaren steeg de zorgpremie elk jaar met enkele euro’s per maand. Zo gaat ook in 2023 de zorgpremie weer omhoog. Dit werd bekend gemaakt in de Miljoenennota, die tijdens Prinsjesdag is aangeboden. Wat verandert er nog meer aan de zorgverzekering in 2023? En hoeveel bedraagt het verplichte eig
medicalfacts.nl/2022/09/26/wat

Eerste kinderen doen mee aan Europees onderzoek van UMC Utrecht: werkt één coronavaccinatie ook?
Kinderen van 5 tot en met 11 jaar oud beschermen tegen corona? UMC Utrecht onderzoekt of één prik van het Pfizer-BioNTech vaccin evengoed beschermt als twee prikken bij kinderen die corona hebben gehad. Kinder
medicalfacts.nl/2022/08/30/eer
&LifeSciences

Computer bepaalt juiste dosering antibiotica voor patiënten op IC
Computer bepaalt de juiste dosering antibiotica voor patiënten op de IC 

Eén derde van de patiënten met een infectie op de intensive care overlijdt. Antibiotica zijn daarom cruciaal, maar is de toepassing wel optimaal bij deze groep patiënten? Eveline Wallenburg van h
medicalfacts.nl/2022/08/30/com
&diagnose &ICT &Veiligheid

Eerste kinderen doen mee aan Europees onderzoek van UMC Utrecht: werkt één coronavaccinatie ook?
Kinderen van 5 tot en met 11 jaar oud beschermen tegen corona? UMC Utrecht onderzoekt of één prik van het Pfizer-BioNTech vaccin evengoed beschermt als twee prikken bij kinderen die corona hebben gehad. Kinder
medicalfacts.nl/2022/08/30/eer
&LifeSciences

Patiënten met spierziekte blij met digitale zorg: 82% heeft liever zorg mét eHealth dan zonder
Onderzoek UMC Utrecht: 96 procent beveelt eHealth aan, 82 procent heeft liever zorg mét eHealth dan zonder

De afgelopen vijf jaar hebben revalidatiezorgverleners met behulp van een online zorgplatform het ziekteverloop van een groep patiën
medicalfacts.nl/2022/08/29/pat
&ICT

ICT-leveranciers willen heldere leidraad voor goede markten zorg-IC
OIZ, de branchevereniging van ICT-leveranciers in de zorg, roept de ACM op om een duidelijkere leidraad op te stellen voor de marktpartijen in de zorg-ICT. De concept-leidraad, die de ACM nu voor consultatie voorlegt, is onvoldoende en doet geen recht aan rollen en verantwoordelijkheden van partijen
medicalfacts.nl/2022/08/29/ict
&ICT

ICT-leveranciers willen heldere leidraad voor goede markten zorg-IC
OIZ, de branchevereniging van ICT-leveranciers in de zorg, roept de ACM op om een duidelijkere leidraad op te stellen voor de marktpartijen in de zorg-ICT. De concept-leidraad, die de ACM nu voor consultatie voorlegt, is onvoldoende en doet geen recht aan rollen en verantwoordelijkheden van partijen
medicalfacts.nl/2022/08/29/ict
&ICT

Show older
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!