Kansenongelijkheid onderwijs vergroot door overlijden ouder
Een kind dat een ouder verliest in groep 7 of 8, heeft veel minder kans op deelname aan het hoger onderwijs dan kinderen die een ouder verliezen op de middelbare school. Dat blijkt uit onderzoek van econoom Coen van de Kraats. Hij onderzoekt de blijvende invloed van schokken tijdens de jeugd op uitkomsten in het v
medicalfacts.nl/2022/05/25/kan
&Onderwijs

Smartwatch geeft betrouwbaar beeld van parkinson in de thuissituatie
Belangrijke stap naar een nieuwe ‘digitale thermometer’ voor parkinson

Een geavanceerde smartwatch kan helpen om een betrouwbaar inzicht te krijgen in hoe het thuis gaat met mensen met de ziekte van Parkinson. Het onderzoek, gepubliceerd in NPJ Digital Medicine, is uitgevoerd door het
medicalfacts.nl/2022/05/25/sma

IC terugkomdagen voor ex-covid patiënten
Introductie buddyschap voor oncologiepatiënten

De intensive care in Haarlem Zuid organiseert de komende periode 2 terugkomdagen voor patiënten die de afgelopen 2 jaar opgenomen zijn geweest met of door corona.

De terugkomdagen staan gepland op vrijdag 27 mei en vrijdag 3 juni. Wegens het grote aantal patiënten dat verwacht wordt staan op beide dag
medicalfacts.nl/2022/05/25/ic-

Zorg moet sneller veranderen om zorginfarct te voorkomen
Betaalbare, toegankelijke en kwalitatief goede zorg. Dat is de uitdaging waar we voor staan. De urgentie is duidelijk: de zorgvraag stijgt door de vergrijzing. Tegelijkertijd hebben we – door diezelfde vergrijzing – een groot tekort aan zorgprofessionals en dreigt een zorginfarct. "De zorg moet rigoureus veranderen"
medicalfacts.nl/2022/05/24/zor
&Beschouwing

Hester van de Bovenkamp benoemd tot hoogleraar Patiëntenwetenschappen bij ESHPM  
Hester van de Bovenkamp is benoemd tot hoogleraar Patiëntenwetenschappen bij Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM). De leerstoel is ingebed bij de afdeling Health Care Governance. Roland Bal, hoogleraar Beleid en Bestuur van de Gezondheidszorg, over deze nieuw
medicalfacts.nl/2022/05/24/hes
&Werk

Belangrijk dat iedereen een mantelzorgtaak op zich kan nemen
De houdbaarheid van de zorg staat onder grote druk. Verandering is nodig. Het rapport van de RVS “Anders leven en zorgen” pleit voor een gelijkwaardig samenspel tussen naasten, vrijwilligers en beroepskrachten. Maar achter de negatieve urgentie voor deze verandering, de proble
medicalfacts.nl/2022/05/24/bel
&Mantelzorgmakelaar

Nederlanders spreken zich uit over dieren als orgaandonor
Mensen in Nederland staan over het algemeen open voor onderzoek naar het gebruiken van dieren als orgaandonor, als daarmee het leven van ernstig zieke patiënten sterk verbetert. Wel moet er veel aandacht zijn voor dierenwelzijn, en voor onderzoek naar behandelingen waarvoor geen dieren nodig zijn. Dat blijkt uit het rappo
medicalfacts.nl/2022/05/24/ned
&recht

Hoe wordt apenpakken gediagnostiseerd?
De diagnose wordt gesteld op basis van de klachten en wordt vervolgens bevestigd door een laesiemonsters van de huidletsels. Dit monster moet in beschermde omstandigheden worden genomen om besmetting door het afnemen van het staal te vermijden. De aanwezigheid van het virus wordt dan via een PCR-test vastgesteld.

De klinische differentiële diagno
medicalfacts.nl/2022/05/23/hoe

Hoe wordt apenpakken gediagnostiseerd?
De diagnose wordt gesteld op basis van de klachten en wordt vervolgens bevestigd door een laesiemonsters van de huidletsels. Dit monster moet in beschermde omstandigheden worden genomen om besmetting door het afnemen van het staal te vermijden. De aanwezigheid van het virus wordt dan via een PCR-test vastgesteld.

De klinische differentiële diagno
medicalfacts.nl/2022/05/23/hoe

Hoe wordt apenpakken gediagnostiseerd?
De diagnose wordt gesteld op basis van de klachten en wordt vervolgens bevestigd door een laesiemonsters van de huidletsels. Dit monster moet in beschermde omstandigheden worden genomen om besmetting door het afnemen van het staal te vermijden. De aanwezigheid van het virus wordt dan via een PCR-test vastgesteld.

De klinische differentiële diagno
medicalfacts.nl/2022/05/23/hoe

Hoe wordt apenpakken gediagnostiseerd?
De diagnose wordt gesteld op basis van de klachten en wordt vervolgens bevestigd door een laesiemonsters van de huidletsels. Dit monster moet in beschermde omstandigheden worden genomen om besmetting door het afnemen van het staal te vermijden. De aanwezigheid van het virus wordt dan via een PCR-test vastgesteld.

De klinische differentiële diagno
medicalfacts.nl/2022/05/23/hoe

Mogelijk nieuwe vorm van kankertherapie
35 honden met spontane blaaskanker kregen een behandeling met een kankervaccin. Hierdoor verdubbelde de gemiddelde overleving van de honden. De tumor verdween, werd kleiner of stopte met groeien. Het vaccin gaf geen bijwerkingen. Vandaag staat in Nature Communications dit resultaat van een studie van Amsterdam UMC Cancer Center Amsterdam en een
medicalfacts.nl/2022/05/23/mog
&LifeSciences

‘Zorg kan veel betekenen in beweegstimulering, maar is niet als enige sector aan zet’
Er is meer aandacht nodig voor het belang van een gezonde leefstijl. Dat blijkt uit een enquête van Zorginstituut Nederland: 82% van de ondervraagden vindt dat hier meer aandacht voor moet komen en 64% vindt dat er meer nadruk moet komen op ‘voorkomen in pla
medicalfacts.nl/2022/05/23/zor
&Bewegen

Hoe wordt apenpakken gediagnostiseerd?
De diagnose wordt gesteld op basis van de klachten en wordt vervolgens bevestigd door een laesiemonsters van de huidletsels. Dit monster moet in beschermde omstandigheden worden genomen om besmetting door het afnemen van het staal te vermijden. De aanwezigheid van het virus wordt dan via een PCR-test vastgesteld.

De klinische differentiële diagno
medicalfacts.nl/2022/05/23/hoe

Hoe wordt apenpakken gediagnostiseerd?
De diagnose wordt gesteld op basis van de klachten en wordt vervolgens bevestigd door een laesiemonsters van de huidletsels. Dit monster moet in beschermde omstandigheden worden genomen om besmetting door het afnemen van het staal te vermijden. De aanwezigheid van het virus wordt dan via een PCR-test vastgesteld.

De klinische differentiële diagno
medicalfacts.nl/2022/05/23/hoe

Hoe wordt apenpakken gediagnostiseerd?
De diagnose wordt gesteld op basis van de klachten en wordt vervolgens bevestigd door een laesiemonsters van de huidletsels. Dit monster moet in beschermde omstandigheden worden genomen om besmetting door het afnemen van het staal te vermijden. De aanwezigheid van het virus wordt dan via een PCR-test vastgesteld.

De klinische differentiële diagno
medicalfacts.nl/2022/05/23/hoe

Preventieve maatregelen tegen apenpokkenbesmetting
Er zijn een aantal maatregelen die genomen kunnen worden om infectie met het apenpokkenvirus (monkeypoxvirus) te voorkomen:

Vermijd contact met dieren die het virus kunnen bevatten (inclusief dieren die ziek zijn of die dood zijn gevonden in gebieden waar apenpokken voorkomen). Vermijd contact met materialen, zoals beddengoed, dat i
medicalfacts.nl/2022/05/20/pre

Wat zijn de symptomen van apenpokken en hoe komt virus hier terecht?
Na een reeks besmettingen in Europa en Noord-Amerika is het virus nu ook opgedoken in Nederland. Apenpokkenbesemttingen bij mensen hebben zich buiten Afrika al eerder voorgedaan als gevolg van internationale reizen of geïmporteerde dieren, waaronder gevallen in de Verenigde Staten, maar ook in Israël,
medicalfacts.nl/2022/05/20/wat

Eerste besmetting met apenpokken in Nederland
Vanmiddag is is er een patiënt in Nederland die met apenpokken (monkeypox) vastgesteld. Onderzoekers toonden met een PCR polymerase chain reaction-test aan dat de persoon inderdaad monkeypox had. De afgelopen dagen werd al bekend dat in Europa meerdere mensen positief testten op deze ziekte. Onder ander in Portugal, Groot Brittannië en België wer
medicalfacts.nl/2022/05/20/eer

Instituut voor Tropische Geneeskunde bevestigt eerste besmetting met apenpokken in België
Het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG) in Antwerpen meldt een eerste bevestigde geval van apenpokken in België. Tegelijkertijd is het Outbreak Research Team van het ITG ook betrokken bij een uitbraak van apenpokken in de Democratische Repu
medicalfacts.nl/2022/05/20/%ef

Show older
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!