Kansenongelijkheid onderwijs vergroot door overlijden ouder
Een kind dat een ouder verliest in groep 7 of 8, heeft veel minder kans op deelname aan het hoger onderwijs dan kinderen die een ouder verliezen op de middelbare school. Dat blijkt uit onderzoek van econoom Coen van de Kraats. Hij onderzoekt de blijvende invloed van schokken tijdens de jeugd op uitkomsten in het v
medicalfacts.nl/2022/05/25/kan
&Onderwijs

Smartwatch geeft betrouwbaar beeld van parkinson in de thuissituatie
Belangrijke stap naar een nieuwe ‘digitale thermometer’ voor parkinson

Een geavanceerde smartwatch kan helpen om een betrouwbaar inzicht te krijgen in hoe het thuis gaat met mensen met de ziekte van Parkinson. Het onderzoek, gepubliceerd in NPJ Digital Medicine, is uitgevoerd door het
medicalfacts.nl/2022/05/25/sma

<strong>Reizende tentoonstelling ‘Komt een mens bij de dokter’ in UMC’s</strong>
Op 24 mei opent de reizende tentoonstelling ‘Komt een mens bij de dokter’ op het Centraal Station in Utrecht en in het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMC Utrecht). Ontmoet mensen die, hoe verschillend ze ook zijn, één ding met elkaar gemeen hebben: ze zoeken passende zorg
medicalfacts.nl/2022/05/25/rei
&Symposia

Voeding staat centraal bij voorlichting stomadrager
Hoe ga je om met voeding, als je drager van een stoma bent? Woensdag 8 juni van 10.00 – 12.00 uur organiseren de stomaverpleegkundigen van Saxenburgh weer een koffieochtend voor stomadragers, partners en belangstellenden. Zij doen dit in samenwerking met de Nederlandse Stomavereniging en deskundigen va
medicalfacts.nl/2022/05/25/voe
&Nutraceuticals

IC terugkomdagen voor ex-covid patiënten
Introductie buddyschap voor oncologiepatiënten

De intensive care in Haarlem Zuid organiseert de komende periode 2 terugkomdagen voor patiënten die de afgelopen 2 jaar opgenomen zijn geweest met of door corona.

De terugkomdagen staan gepland op vrijdag 27 mei en vrijdag 3 juni. Wegens het grote aantal patiënten dat verwacht wordt staan op beide dag
medicalfacts.nl/2022/05/25/ic-

Zorg moet sneller veranderen om zorginfarct te voorkomen
Betaalbare, toegankelijke en kwalitatief goede zorg. Dat is de uitdaging waar we voor staan. De urgentie is duidelijk: de zorgvraag stijgt door de vergrijzing. Tegelijkertijd hebben we – door diezelfde vergrijzing – een groot tekort aan zorgprofessionals en dreigt een zorginfarct. "De zorg moet rigoureus veranderen"
medicalfacts.nl/2022/05/24/zor
&Beschouwing

Hester van de Bovenkamp benoemd tot hoogleraar Patiëntenwetenschappen bij ESHPM  
Hester van de Bovenkamp is benoemd tot hoogleraar Patiëntenwetenschappen bij Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM). De leerstoel is ingebed bij de afdeling Health Care Governance. Roland Bal, hoogleraar Beleid en Bestuur van de Gezondheidszorg, over deze nieuw
medicalfacts.nl/2022/05/24/hes
&Werk

Belangrijk dat iedereen een mantelzorgtaak op zich kan nemen
De houdbaarheid van de zorg staat onder grote druk. Verandering is nodig. Het rapport van de RVS “Anders leven en zorgen” pleit voor een gelijkwaardig samenspel tussen naasten, vrijwilligers en beroepskrachten. Maar achter de negatieve urgentie voor deze verandering, de proble
medicalfacts.nl/2022/05/24/bel
&Mantelzorgmakelaar

Nederlanders spreken zich uit over dieren als orgaandonor
Mensen in Nederland staan over het algemeen open voor onderzoek naar het gebruiken van dieren als orgaandonor, als daarmee het leven van ernstig zieke patiënten sterk verbetert. Wel moet er veel aandacht zijn voor dierenwelzijn, en voor onderzoek naar behandelingen waarvoor geen dieren nodig zijn. Dat blijkt uit het rappo
medicalfacts.nl/2022/05/24/ned
&recht

Hoe wordt apenpakken gediagnostiseerd?
De diagnose wordt gesteld op basis van de klachten en wordt vervolgens bevestigd door een laesiemonsters van de huidletsels. Dit monster moet in beschermde omstandigheden worden genomen om besmetting door het afnemen van het staal te vermijden. De aanwezigheid van het virus wordt dan via een PCR-test vastgesteld.

De klinische differentiële diagno
medicalfacts.nl/2022/05/23/hoe

Hoe wordt apenpakken gediagnostiseerd?
De diagnose wordt gesteld op basis van de klachten en wordt vervolgens bevestigd door een laesiemonsters van de huidletsels. Dit monster moet in beschermde omstandigheden worden genomen om besmetting door het afnemen van het staal te vermijden. De aanwezigheid van het virus wordt dan via een PCR-test vastgesteld.

De klinische differentiële diagno
medicalfacts.nl/2022/05/23/hoe

Hoe wordt apenpakken gediagnostiseerd?
De diagnose wordt gesteld op basis van de klachten en wordt vervolgens bevestigd door een laesiemonsters van de huidletsels. Dit monster moet in beschermde omstandigheden worden genomen om besmetting door het afnemen van het staal te vermijden. De aanwezigheid van het virus wordt dan via een PCR-test vastgesteld.

De klinische differentiële diagno
medicalfacts.nl/2022/05/23/hoe

Hoe wordt apenpakken gediagnostiseerd?
De diagnose wordt gesteld op basis van de klachten en wordt vervolgens bevestigd door een laesiemonsters van de huidletsels. Dit monster moet in beschermde omstandigheden worden genomen om besmetting door het afnemen van het staal te vermijden. De aanwezigheid van het virus wordt dan via een PCR-test vastgesteld.

De klinische differentiële diagno
medicalfacts.nl/2022/05/23/hoe

Mogelijk nieuwe vorm van kankertherapie
35 honden met spontane blaaskanker kregen een behandeling met een kankervaccin. Hierdoor verdubbelde de gemiddelde overleving van de honden. De tumor verdween, werd kleiner of stopte met groeien. Het vaccin gaf geen bijwerkingen. Vandaag staat in Nature Communications dit resultaat van een studie van Amsterdam UMC Cancer Center Amsterdam en een
medicalfacts.nl/2022/05/23/mog
&LifeSciences

‘Zorg kan veel betekenen in beweegstimulering, maar is niet als enige sector aan zet’
Er is meer aandacht nodig voor het belang van een gezonde leefstijl. Dat blijkt uit een enquête van Zorginstituut Nederland: 82% van de ondervraagden vindt dat hier meer aandacht voor moet komen en 64% vindt dat er meer nadruk moet komen op ‘voorkomen in pla
medicalfacts.nl/2022/05/23/zor
&Bewegen

Hoe wordt apenpakken gediagnostiseerd?
De diagnose wordt gesteld op basis van de klachten en wordt vervolgens bevestigd door een laesiemonsters van de huidletsels. Dit monster moet in beschermde omstandigheden worden genomen om besmetting door het afnemen van het staal te vermijden. De aanwezigheid van het virus wordt dan via een PCR-test vastgesteld.

De klinische differentiële diagno
medicalfacts.nl/2022/05/23/hoe

Hoe wordt apenpakken gediagnostiseerd?
De diagnose wordt gesteld op basis van de klachten en wordt vervolgens bevestigd door een laesiemonsters van de huidletsels. Dit monster moet in beschermde omstandigheden worden genomen om besmetting door het afnemen van het staal te vermijden. De aanwezigheid van het virus wordt dan via een PCR-test vastgesteld.

De klinische differentiële diagno
medicalfacts.nl/2022/05/23/hoe

Hoe wordt apenpakken gediagnostiseerd?
De diagnose wordt gesteld op basis van de klachten en wordt vervolgens bevestigd door een laesiemonsters van de huidletsels. Dit monster moet in beschermde omstandigheden worden genomen om besmetting door het afnemen van het staal te vermijden. De aanwezigheid van het virus wordt dan via een PCR-test vastgesteld.

De klinische differentiële diagno
medicalfacts.nl/2022/05/23/hoe

Snelle detectie delier na hartoperatie
Op maandag 16 mei is Thorax Centrum Twente in Medisch Spectrum Twente (MST) gestart met de DeltaScan-meting om snel de kans op een delier te detecteren bij patiënten die langdurig onder narcose zijn geweest voor een hartoperatie. Een patiënt met een delier heeft plotseling last van ernstige verwardheid door een lichamelijke oorzaak. Del
medicalfacts.nl/2022/05/23/sne
&LifeSciences

Preventieve maatregelen tegen apenpokkenbesmetting
Er zijn een aantal maatregelen die genomen kunnen worden om infectie met het apenpokkenvirus (monkeypoxvirus) te voorkomen:

Vermijd contact met dieren die het virus kunnen bevatten (inclusief dieren die ziek zijn of die dood zijn gevonden in gebieden waar apenpokken voorkomen). Vermijd contact met materialen, zoals beddengoed, dat i
medicalfacts.nl/2022/05/20/pre

Show older
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!