Dan maar gewoon reclame maken voor mijn sites op de oude manier:
oddballsblog.org Blog van en voor vrije denkers.
fixnature.org Site van SFN Stichting Fix Nature

Nou, dat werkte dus niet. Hoop werk voor niks. Upgraden, alleen problemen, Downgraden weer problemen. Maar nu is alles weer ok..

Gehuurde relschoppers die teveel aandacht krijgen van MSM om geloofwaardig over te komen, na een in scene gezette 'moord', op een man die al jaren dood is. En dan nog identieke gevallen in Parijs en Madrid? Mijn hoop is dat er flink gebeden wordt voor begrip van wat er zich werkelijk afspeelt bij de onschuldige zwarte bevolking, zodat ze niet verstrikt raken in het geweld.

Als ik naar het huidige Amerika kijk, vraag ik mij echt af: Zien er zo weinig mensen wat er echt aan de hand is? De Rassisten kaart wordt getrokken om de verkiezingen van Trump te kapen. Een wanhopige poging van de cabal om de macht te herwinnen, over de ruggen van het volk.

Ik wilde mijn wordpress account rechtstreeks hieraan koppelen, maar dan m oest ik eerst upgraden. Heb ik geupgrade, gaat het nog niet, want nu moet je weer bizness acount hebben om plugins te kunnen installeren. Allemaal dieven..

Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!