De Franse economie, een van de grootste in de EU, heeft niet aan de verwachtingen voldaan en is voor het eerst onder het presidentschap van Emmanuel Macron gekrompen in het laatste kwartaal van 2019.

worldunity.me/crisis-in-aantoc

Als je nieuwsgierig bent hoeveel mensen sterven aan dingen die volgens de overheid ‘veilig en effectief’ zijn, hoef je niet verder te zoeken dan de Pharma Death Clock-website, die verklaart dat meer dan 20 miljoen mensen alleen al sinds het jaar 2000 zijn overleden aan chemotherapie .

worldunity.me/vanaf-1-januari-

Het mysterieuze coronavirus verspreidt zich nu sneller en er is nog weinig over bekend, aldus de hoge gezondheidsambtenaren van China, terwijl Beijing worstelt met tekorten aan hazmat-pakken en beschermende maskers.

“Het transmissievermogen van het virus is sterker geworden”, zei minister Ma Xiaowei van de Nationale Gezondheidscommissie zondag tijdens een persconferentie.

healthbytes.me/chinese-gezondh

Het National Cancer Institute heeft een studie door het Fred Hutchinson Cancer Research Center gefinancierd om de link naar bh-kanker te onderzoeken om onderzoek te weerleggen waaruit blijkt dat deze link verantwoordelijk is voor de meeste gevallen van borstkanker. Klinkt als een “redelijk” project – maar er is één probleem.

healthbytes.me/veroorzaken-bhs

Show older
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!