Als we nou eerst gewoon eens stoppen om elkaar zwart of wit te noemen? Misschien zou dat helpen? Ik heb in mijn leven namelijk nog nooit een zwart of wit mens gezien! Alleen maar lieve mensen met alle tinten huidskleur, die je je maar kunt voorstellen, variërend van lichtroze tot donkerbruin, En het waren allemaal prachtige mensen!! ❤️

Wavarh boosted

Even if you don't like Apple, you need to read this to get an idea of how messed up their ecosystem is:

dcurt.is/apple-tv-all-the-way-

I mean, seriously, this is hilarious.

And, by the way, this is a perfect example of how inefficient a large corporation can be. And Apple has so much money to burn, it's surprising they cannot fix this mess (see also: Google messaging, Hangouts, Duo, etc...)

(hat tip to slashdot.org)

Wavarh boosted

De Florijn is een initiatief van: 'Stichting De Florijn Nederland', die de Florijn bedrijfsmatig, maar zonder winstoogmerk aanbiedt.

De Florijn is een landelijk complementaire munt.

Doel van de florijn is consumenten en ondernemers in
Nederland te voorzien van een volwaardig alternatief
betaalmiddel, dat naast de euro kan worden gebruikt.

Dit is de eerste toot van De Florijn om present te melden op dit netwerk.

Wavarh boosted

De magische koolhydraatarme friet van Leon

Leon de Winter: Bijna acht jaar geleden kwam schrijver Leon de Winter op het idee om gezondere frietjes te ontwikkelen. Samen met zijn neef, hartchirurg, ging hij op avontuur. ‘Holy shit, hebben we iets gedaan wat geld waard is?’ Nu liggen ze in de winkel.

nrc.nl/nieuws/2019/10/25/de-ma

Wavarh boosted

Tijd van loslaten en het nieuwe verwelkomen is aangebroken
Met de komende volle maan, een aantal eclipsen en de zomerzonnewende breekt er een bijzondere astrologische tijd aan. Het is de tijd om oude patronen en geloofsovertuigingen te gaan loslaten. Dit biedt ruimte om datgene wat ons gelukkig maakt, vanuit onze ware zelf te gaan manifesteren. Vanuit astro
ellaster.nl/2019/06/13/tijd-va

Wavarh boosted

Mazelen in ‘epidemische’ vormen? De ‘gevaren van mazelen’..?? Angstaanjagerij.. Professionele mensen waarschuwen, dat we ons niet moeten laten opjennen door de angstzaaierij en de geraffineerde methodes van de farmaceutische industrie, om méér vaccins te verkopen, Trucs, waardoor mensen hun macht en kracht uit handen geven. Dr. Luc Bonneux, erudiet epidemioloog aan het woord. Trek je conclusies, voordat we zaken kapot maken met de idiotie van verplichte vaccinaties…

wanttoknow.nl/overige/dr-luc-b

Wavarh boosted

A.s. zaterdag 'in de winkel'. Maar nergens te koop. Je moét hem wel lezen. Dus.. zorg datjum te pakken krijgt. Een heleboel essentiële 911-info..!!

Zo leuk, dit! Wel eerst even doorzoeken, hoe het allemaal werkt hier... Hartegroet van Wavarh

Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!