Schotse huisarts Malcolm Kendrick
Er wordt gezegd dat het eerste slachtoffer in een oorlog de waarheid is. Dat is nooit méér waar geweest dan in het geval van COVID-19. In dit geval werd éérst de waarheid vermoord, toen de wetenschap en toen werden ongemakkelijke feiten doodgeslagen met een knuppel. Het is allemaal bijzonder ontmoedigend.
wanttoknow.nl/quote/schotse-hu

Nikola Tesla (1856-1943), fysicus, uitvinder
Vanaf de dag dat de wetenschap begint om non-fysieke fenomenen te bestuderen, zal er meer vooruitgang te zien zijn in een decennium, dan in alle voorgaande eeuwen van ons bestaan.
wanttoknow.nl/quote/nikola-tes

Indium: het ‘Verjongings-mineraal’..
- Let op! Actie geldig t/m dinsdag 8 september - Indium.. Nooit van gehoord..? Nou dan kunnen we elkaar een hand geven, want wij kenden het ook niet. Totdat het kleine flesje Indium in het voorjaar op de redactie stond; aangereikt door de mensen van de Health Factory. We hebben ons erin verdiept en. bevestigen dat het een bijzonder mineraal-metaal is. Schaars en sporadis
wanttoknow.nl/aanbieding/indiu

Kijk naar de ‘mondkapjes-idiotie’…!!
Hoe meer lemmingen zich over de rand van de afgrond storten, des te 'normaler' lijkt het.. Mondkapje op, waarom jij niet? Naarmate de politiek faalt in het delen van de boodschap, dat mondkapjes GEEN INVLOED hebben op wel/niet-verspreiding van Corona, gaan steeds meer schaapjes over tot het dragen v
wanttoknow.nl/nieuws/kijk-naar

Aanrader: deze appelazijn-encyclopedie..!
Een prachtig, volledig boek -met recht een encyclopedie genoemd- met alle informatie over een natuurproduct dat wellicht 'onder je neus' te vinden is, maar waarvan je de krachtige genezende werking nog niet kent. Daarover gaat dit boek, dat begint met de lange geschiedenis van het gebruik van appelazijn -want daa
wanttoknow.nl/boeken/aanrader-

Meer IQ-tests: meer idioten! Meer covid-tests…?
Als je ervan uitgaat, dat medische wetenschappers en mensen bij het RIVM, niet gek zijn, waarom zijn ze dan bezig appels met peren te vergelijken, in het grote Corona-drama..? Wellicht ken je de uitspraak, dat je leugens hebt, ernstige leugens en da
wanttoknow.nl/gezondheid/coron

Bill Gates’ vaccinatieleugens in lichaamstaal..!!
De enige feitelijke verdienste, ten aanzien van zijn opleiding, waarop Bill Gates prat kan gaan, is zijn rol als oprichter van Windows´ Microsoft. Het bracht hem voorspoed en macht. Het miljardairschap bracht hem, door het besteden van een deel van dat geld, macht
wanttoknow.nl/overige/bill-gat

‘Green Man’-sculpturen: Oerkracht in beeld..
WantToKnow organiseert regelmatig bijzondere aanbiedingen voor je, met producten die je niet zo snel in de winkel zult tegenkomen. Een service met producten die veelal uit het buitenland komen. Bij kleine, vaak ambachtelijke leveranciers vandaan. Vanzelfsprekend kiezen we producten die passen in de sfeer van de website en dus zullen aansluiten op jouw smaak
wanttoknow.nl/aanbieding/green

Dr. Diederik Gommers: “De COVID-test zegt niets”..!!
In een persoonlijke berichtwisseling liet Diederik Gommers, voor velen gezien als 'de-empathische-wijze-lieve-dokter', zich deze week uit over de kwaliteit van de Corona-tests. Deze test zou niet deugen volgens Gommers..! Is dat bizar, of is dat bizar. Of ben je al zo murw van alle -vooral tegenst
wanttoknow.nl/gezondheid/coron

Mark Twain (1835-1910), schrijver/humorist
Het probleem met de wereld is niet dat mensen zo weinig weten; het gaat erom dat ze zoveel dingen weten, die gewoon niet zo zijn..
wanttoknow.nl/quote/mark-twain

De magische Obsidiaan-spiegel: inzicht in verborgen zelf…
- Let op! Aanbieding geldig t/m 25 augustus - Obsidiaan wordt door kenners omschreven: 'De Obsidiaan, is een steen die sterk kan reinigen door het stimuleren van sterke persoonlijke inzichten. Ze brengt de waarheid, de kern van dingen (of ziekte) naar boven en brengt verdrongen en weggestopte ervaringen en emoties naar de voorgron
wanttoknow.nl/aanbieding/de-ma

Heb je óók vragen over ‘De Soevereine Mens’..?
Samen met Luca vdf Van Dinter, is Robert vdf Boerman de auteur van het boek over 'De Vrije Mens', het standaardwerk voor mensen, die zich fundamenteel afvragen, hoe ze in dit land het onderwerp zijn geworden van manipulatie, uitbuiting
wanttoknow.nl/inspiratie/heb-j
-Genootschappen

Bionite: Wonen, werken, slapen en reizen zonder straling..!
- Geldig t/m 11 augustus - Orgon-energie is niet meer weg te denken uit het leven van veel bewust levende mensen. Uit ervaringen/experimenten blijkt dan ook vaak dat orgon-energie een bijzonder krachtige steun kan zijn, mits slim toegepast. Iemand met inzicht in de verschillende werkzaamheden van deze sterke energieën is Benjamin Adamah,
wanttoknow.nl/aanbieding/bioni

De Kristallen Bol: kraakhelder venster naar binnen
Het is een bekend beeld uit vele culturen: een wijs oud vrouwtje, met een zigeuner-achtig uiterlijk, zittend in een schemerig, naar wierook ruikend kamertje; mompelend gebogen over haar bol. Afwezig, maar tóch gefocust.. Op uiterst complexe dingen. Ze kijkt op en weet al wat je komt doen, vóórdat je ook maar een woord had gezegd... Gaaf en spannend,
wanttoknow.nl/aanbieding/de-kr

Mark Twain (1835-1910), schrijver/humorist
Klaag niet dat je oud wordt; het is een privilege dat niet aan velen is voorbehouden.
wanttoknow.nl/quote/mark-twain

Info over HCQ ‘false, fraudulent, inaccurate, deceiving’..!??
Je bent met een groep doktoren gezamenlijk op aan het trekken om de waarheid van het Corona-middel HCQ boven tafel te krijgen en besluit als groep een persconferentie te houden. De resultaten die behaalt worden met dit middel hydroxy-chloroquine (HCQ) zijn spectacula
wanttoknow.nl/gezondheid/coron

De smerige strijd tégen HCQ en 100.000-den doden..!!
De media in Nederland zijn kennelijk bezig met EEN GROTE WINTERSLAAP. Doen ze dit vanuit opzet, door ESSENTIEEL nieuws niet te publiceren, of is het inderdaad een ongelooflijk domme, achter de autoriteiten aanlopende club 'journalisten', die essentiële berichten rondom dez
wanttoknow.nl/gezondheid/coron

Virologen in US roepen om actie: WAKE UP!!
NEEM GEEN VACCIN, ER IS AL EEN MIDDEL TEGEN COVID/CORONA..! Dat is precies de boodschap van een groep artsen, virologen, die afgelopen maandag in Washington een persconferentie hielden. KIJK EN TREK JE CONCLUSIES..!! Dit dien je te delen met je familie, vriende
wanttoknow.nl/gezondheid/coron

Bionite: Wonen, werken, slapen en reizen zonder straling..!
- Verlengd t/m vrijdag 1 november! - Orgon-energie is niet meer weg te denken uit het leven van veel bewust levende mensen. Uit ervaringen/experimenten blijkt dan ook vaak dat orgon-energie een bijzonder krachtige steun kan zijn, mits slim toegepast. Iemand met inzicht in de verschillende werkzaamheden van deze sterke energieën is Benjam
wanttoknow.nl/aanbieding/bioni

Mark Twain (1835-1910), schrijver/humorist
Ga niet met domme mensen in discussie; ze zullen je naar hun niveau slepen om je vervolgens te verslaan met hun ervaring aldaar.
wanttoknow.nl/quote/mark-2/

Show more
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!