Zorgverleners onder zware mentale vaccinatie-druk..!!
Wist je dat de vaccinatiegraad onder zorgverleners maar 1 op 4 is..? Onder zware mentale druk worden zorgverleners bijna gedwongen om zich te laten vaccineren. Daar waar wetenschappelijk de werking van bijvoorbeeld het griepvaccin NOG NOOIT is bewezen, dient de Heilige Vaccinatiegraal ook te word
wanttoknow.nl/overige/zorgverl

De Epstein-zaak nog steeds in ‘full swing’..!
De grote nieuwsmedia in Nederland vinden het kennelijk weer niet belangrijk genoeg.. De dag nádat Jeffrey Epstein dood was, was kennelijk voor hen de zaak ook 'gestorven'. Maar niets is minder waar. Grote opschudding in de VS, nadat een top-reporter (zg. 'anchor') van ABC-news v
wanttoknow.nl/overige/media/de
-Genootschappen

De diepe sporen die trauma’s achterlaten…
Alles wat we dagelijks als collectief te verstouwen krijgen aan heftige informatie in de vorm van nieuws en alle emotioneel en fysiek pijnlijke ervaringen die we op persoonlijke basis doormaken, vormen ons in het latere leven of in de periode die ná deze ervaring komt. Slecht slape
wanttoknow.nl/inspiratie/meele
-Control

Geef diepe rust cadeau: Kijk! Helende Oogstenen..!
-Let op! Aanbieding geldig t/m dinsdag 19 november - We weten allemaal dat elke natuurlijk half-edelsteen een eigen, specifieke frequentie heeft. En daardoor ook een specifieke werking, door de unieke eigenschappen die bij die trilling/frequentie horen. En dat wij als mensen deze frequenties//eigenschappen kunnen gebruiken voor heling en welzijn, is ook
wanttoknow.nl/aanbieding/geef-

Veranderend tijdsbewustzijn..
Met het verzetten van de klok naar de 'wintertijd' heb je vorige week opnieuw een concessie gedaan aan de matrix.. Tijd is een concept en bestaat niet écht.. Er is een 'ALTIJD NU' waarin we leven en waarbij we nauwelijks kunnen voorstellen dat ons leven zich PRECIES haa
wanttoknow.nl/inspiratie/arend
#2012 -Control

De magische gevoeligheid van paarden..!
Voor een bredere kijk op ons leven, is het in onze ogen essentieel, dat we grenzen verkennen en verleggen. Grenzen die ons helpen onze wereld te kaderen, omdat we anders bijna letterlijk 'oeverloos' zouden rondzwalken. Laten we beseffen, dat onze logica, ons talent om met reden zaken te benaderen, een perfecte kadering
wanttoknow.nl/overige/de-magis

Professor Zuboff over de FB-/Google-dataroof..!
VPRO's Tegenlicht behoort al vele jaren tot de hoge-kwaliteitsprogramma's die het nog de moeite waard maken, televisie als een 'voedend' medium te zien. Diepgaande human interest-verhalen, die van over de hele wereld, een probleem of bepaald interessegebied analyseren en uiterst 'h
wanttoknow.nl/overige/media/pr
-Control

’t Moringa Herfst-pakket: Groene gezondheid van deze wonderboom..!
- Let op! Aanbieding geldig t/m 12 november - Het is weer herfst en onze weerstand heeft het te verduren. Gelukkig biedt Moringa ons een steuntje in de rug! De Moringa is een soort 'toverplant' als je kijkt naar de ongelooflijke rijkdom aan voedsel en mineralen die deze plant biedt. Alle delen van de plant worden gebruik
wanttoknow.nl/aanbieding/t-mor

Bilderberg Kajsa volledig ontmaskerd…!
Ze schijnt een 'Zweedse gravin' te zijn en van 'goede komaf'.. Afgelopen decennium werd ze klaargestoomd voor het 'grotere werk', zo leek het. En ja, plotseling werd Kajsa Ollongren wethouder in Amsterdam voor D'66 en ineens was er de uitnodiging voor een bezoek aan de Bilderberg-conferentie, waar 'kra
wanttoknow.nl/politiek/bilderb
-Genootschappen

Terug naar eenvoud..
Een heel oprechte en -zoals de titel betaamt- eenvoudige column deze week. Een verhaal over de eenvoud, die we nodig hebben om weer eens in alle stilte de leegte voelen, waar we met z'n allen zo bang voor schijnen te zijn.. Woorden als 'eenzaamheid' en 'allee
wanttoknow.nl/inspiratie/arend
-Genootschappen -Control

Vaccinatie-politiek: niet gehinderd door enige kennis..!
Het lijkt allemaal koek-en-ei in de regering, inzake 'het beleid' inzake vaccinatie van de bevolking. Maar net als in het sprookje van de Nieuwe kleren van de Keizer' weet eigenlijk niemand het zeker, wat er nou
wanttoknow.nl/gezondheid/vacci

Bionite: Wonen, werken, slapen en reizen zonder straling..!
- Aanbieding t/m dinsdag 29 februari - Orgon-energie is niet meer weg te denken uit het leven van veel bewust levende mensen. Uit ervaringen/experimenten blijkt dan ook vaak dat orgon-energie een bijzonder krachtige steun kan zijn, mits slim toegepast. Iemand met inzicht in de verschillende werkzaamheden van deze sterke energieën is Benj
wanttoknow.nl/aanbieding/bioni

Orgaandonatie Ja/Nee? Gewoon jezelf EERLIJK informeren..!!
Wij vragen ons hier hardop af, hoeveel mensen daadwerkelijk zich volledig hebben geïnformeerd over het automatisch donor worden, wanneer de 'Wet op de Orgaandonatie' van kracht gaat worden. Deze door 'gezondheidspartij' D'66 georchestreerde wet, die
wanttoknow.nl/gezondheid/orgaa
-Genootschappen

‘Hersendode’ hoort orgaanoperatie bij zichzelf..!!
Het lijkt allemaal zo simpel.. De -met alle respect gesproken- ongelukkigen die wachten op een donororgaan, worden achter elkaar van stal gehaald, om de nieuwe orgaandonorwet van D'66-kamerlid Pia Dijkstra erdoor te krijgen. Maar dáár gaat het toch niet om. Natuurlijk snap jij ook, dat deze 'wachtend
wanttoknow.nl/nieuws/hersendod

De 4 najaarslezingen van 2019; kom je ook..!?
Kom je ook naar (een van) de nieuwe najaarslezingen die we hebben georganiseerd..? Het thema dat door alle 4 de lezingen loopt is het onzichtbare nieuws, de voor velen onbekende feiten, die niet worden verteld door de main-stream me
wanttoknow.nl/overige/de-4-naj
-Genootschappen -Control

Waarom stapt niemand naar de rechter voor dit verhaal. ONZE STEUN HEB JE.
Het is zó simpel.. Zie het stikstofverhaal. Het enige wat die actiegroepen doen, is de overheid accountable houden en afdwingen dat VOORAF bewezen wordt dat 5G onschadelijk is.
En niet 'onbewezen onveilig'..!!

Misschien wist je het nog niet, maar de griepprik is NOG NOOIT WETENSCHAPPELIJK BEWEZEN EFFECTIEF TE ZIJN..!! Toch maar nemen, want 'baat het niet, schaadt het niet'? Nou, dat is nou preciés de verkeerde conclusie dan..!

Het geluid van de stilte
Er zijn oorlogen gevoerd om natuurlijke bronnen, zoals zout-, koper- en goudmijnen. Zout bleek daarbij een dagelijks noodzaak en in die zin is het te vergeljiken met... STILTE.. Kun je je voorstellen, dat hier oorlogen om gevoerd gaan worden..? Wellicht een beetje té heftig aangezet, maar dat het een noodzakel
wanttoknow.nl/inspiratie/arend

‘Vice’ Joe Biden in Oekraïne zoon Hunter’s beschermheer…
Voor velen is het weer koren op de molen van de Trump-bashing-campagne, maar in essentie heeft Donald Trump een zéér gevoelige zaak bij de OekraIense president aangekaart, tijdens hun onderlinge telefoongesprek. En de vraag is nu wie zich het meest zo
wanttoknow.nl/politiek/vice-jo

Show more
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!