Je hebt je geabonneerd op mijn nieuwsbrief.

Binnenkort ontvang je een welkomstmail en de drie meest recente nieuwsbrieven.

adbroere.nl/web/je-hebt-je-gea

We hebben nog acht maanden de tijd

Vernon Coleman, de Britse arts, die zich zonder reserve telkens weer uitspreekt, heeft een indringende oproep aan ons gedaan om ons te beseffen dat de tijd om het onheil van het Worls Economic Forum voor te zijn. Hieronder volgt een Nederlandse vertaling van het transcript van de videopresentatie van Colema

adbroere.nl/web/video/we-hebbe

Naar een parallelle economie

In 2021 heb ik twee keer een serie online workshops georganiseerd met als thema hoe een parallelle economie succesvol tot ontwikkeling kan worden gebracht. De workshops trokken veel belangstelling en de deelnemers stelden regelmatig de vraag of de presentatie die ik gaf op internet kon worden gezet. Op 27 februari 2022 heeft Barry

adbroere.nl/web/video/naar-een

De pensioenen kunnen echt wel omhoog

Er lijkt geen geldige reden te zijn om gepensioneerden te compenseren voor de verhoogde lasten, zoals die voor energie, zorg en wonen. Toch bedenken de pensioenfondsen via rare kronkelwegen een reden om de pensioenen niet te verhogen. Hoe wereldvreemd die redenering is toon ik aan via het ABP.

E

adbroere.nl/web/nl/artikelen/d

Vrijheid of leven onder een juk?

Dit artikel verscheen in de Gezond Verstandkrant van 8 maart 2021. Het heeft niet ingeboet aan actuele waarde. Daarom plaats ik het op mijn blog.

'Er wordt door de overheid grote nadruk gelegd op vaccineren. Voor 1 juli zou iedereen die dat wil gevaccineerd moeten zijn. Waarom deze druk om het programma

adbroere.nl/web/nl/vrijheid-of

RIVM 1 of RIVM 2?

Er lijken twee RIVM's te bestaan. Een die op een integere manier onderzoeksresultaten weergeeft en goed en feitelijk informeert en een rond Covid-19 bestaand instituut dat met juridische formuleringen en niet transparante informatie hand en spandiensten lijkt te verrichten voor politieke doeleinden. Informatie van het Covid-RIVM komt breeduit in het nieuws, informatie van het onderzoeks- en informat

adbroere.nl/web/nl/columns/riv

De overdraagbaarheid van Covid-19

Op 11 april 2020 verscheen een onderzoeksrapport over de overdraagbaarheid van Covid-19, op naam van viroloog onderzoeker Prof. Hendrik Streeck. Zijn bevindingen waren zonder meer van groot belang voor de aanpak van het virus. Ze werden echter helaas genegeerd.

Prof.dr. Hendrik Streeck (42) is als directeur van het Instituut voor Virologie van de universiteit Bonn

adbroere.nl/web/nl/columns/de-

De overdraagbaarheid van Covid-19

Op 11 april 2020 verscheen een onderzoeksrapport over de overdraagbaarheid van Covid-19, op naam van viroloog onderzoeker Prof. Hendrik Streeck. Zijn bevindingen waren zonder meer van groot belang voor de aanpak van het virus. Ze werden echter helaas genegeerd.

Prof.dr. Hendrik Streeck (42) is als directeur van het Instituut voor Virologie van de universiteit Bonn

adbroere.nl/web/nl/columns/de-

Barsten in het bolwerk

I can't run no moreWith that lawless crowdWhile the killers in high placesSay their prayers out loudBut they've summoned, they've summoned upA thundercloudAnd they're going to hear from meRing the bells that still can ringThere is a crack, a crack in everything (there is a crack in everything)That's how the light gets in"Anthem", Leonard Cohen

adbroere.nl/web/nl/columns/bar

De economie zinkt als de Titanic

Wat kunnen we nog doen?

In het essay 'Eilandeconomie' wordt de ontwikkeling van een economie geschetst, gebaseerd op concurrentie en geld met rente tot een economie waarin geen geld meer wordt gebruikt.

Deze ontwikkeling verloopt in vier stadia en is gesitueerd op een onbewoond eiland waarop een aantal schipbreukelingen

adbroere.nl/web/nl/artikelen/d

De economie zinkt als de Titanic

Wat kunnen we nog doen?

In het essay 'Eilandeconomie' wordt de ontwikkeling van een economien geschetst, gebaseerd op concurrentie en geld met rente tot een economie waarin geen geld meer wordt gebruikt.

Deze ontwikkeling verloopt in vier stadia en is gesitueerd op een onbewoond eiland waarop een aantal schipbreukelingen

adbroere.nl/web/nl/artikelen/d

De economie zinkt als de Titanic

Wat kunnen we nog doen?

In het essay 'Eilandeconomie' wordt de ontwikkeling van een economien geschetst, gebaseerd op concurrentie en geld met rente tot een economie waarin geen geld meer wordt gebruikt.

Deze ontwikkeling verloopt in vier stadia en is gesitueerd op een onbewoond eiland waarop een aantal schipbreukelingen

adbroere.nl/web/nl/artikelen/d

Oversterfte in Spanje en Zweden

De oversterfte (afwijking van de gemiddelde sterfte in een bepaalde periode en in een bepaald land) zoals die wordt weergegeven door het Deense Euromomo laat zien dat in Spanje de oversterfte extreem hoog is geweest in de periode maart tot mei 2020. In dit land was sprake van een - eveneens - extreem strenge lockdown. In de afgelopen weken is er weer spra

adbroere.nl/web/nl/artikelen/w

Arme Belgen…

We worden opgeschrikt door het snel aantal besmettingen met Covid-19 in de provincie Antwerpen. De media melden hierover:

In de aan Nederland grenzende Belgische provincie Antwerpen komt er een avondklok, waarbij iedereen thuis moet zijn tussen 23.30 uur en 6 uur. Uitzonderingen zijn er voor noodzakelijke verplaatsingen zoals naar he

adbroere.nl/web/nl/artikelen/a

-19

Een verrassend geluid uit onverwachte hoek

Danny Jones, voorganger in een baptistenkerk in Georgia neemt bepaald geen blad voor de mond als hij spreekt over covid-19, waar het vandaan komt, welke strategie erachter ligt en wat 'we' eraan kunnen doen.

Jones maakt duidelijk dat we niet passief moeten afwachten totdat de negatieve krachten, die hun nieuwe wereldorde w

adbroere.nl/web/video/een-verr

-19

Geld en gekte

We zijn geschift, jij en ik. Wij creeren waarde voor elkaar door goederen te maken en diensten te leveren. Toch hebben we ons afhankelijk gemaakt van geld. Voor dat geld moeten we werken en als we dat niet kunnen dan krijgen we bij de gratie geld, maar dan wel in ruil voor ons besef van afhankelijkheid en schaamte voor onze tekortkoming.

Het geld

adbroere.nl/web/nl/columns/gel

Van sterfte naar besmettingen

In een uiterste poging om het momentum van angst onder de bevolking vast te houden en daarmee de vaccinatiebereidheid, is het RIVM ertoe over gegaan om de sterfgevallen, toegeschreven aan Covid-19 niet langer te vermelden, maar het aantal besmettingen. Besmettingen betekent niet dat degene die positief getest wordt ook daadwerkelijk ziek is

adbroere.nl/web/nl/artikelen/v

Van sterfte naar besmettingen

In een uiterste poging om het momentum van angst onder de bevolking vast te houden en daarmee de vaccinatiebereidheid, is het RIVM ertoe over gegaan om de sterfgevallen, toegeschreven aan Covid-19 niet langer te vermelden, maar het aantal besmettingen. Besmettingen betekent niet dat degene die positief getest wordt ook daadwerkelijk ziek is

adbroere.nl/web/nl/artikelen/v

De Corona Simulatie Machine

Waarom de uitvinder van de "Corona Test" ons zou hebben gewaarschuwd het niet te gebruiken om een virus te detecteren. De PCR testmethode is niet ontwikkeld voor medische tests, maar voor research doeleinden. Toch wordt het al decennia gebruikt voor medische tests. Dit heeft niet alleen onjuiste conclusies tot gevolg, het is tevens de onderbouwing

adbroere.nl/web/nl/artikelen/d

Show older
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!