Follow

@doenietzomoeilijk @Mastodon ja die is al poosje kapot. Sinds Eugen zn Twitter account heeft verwijderd en Twitter geen api toegang wil geven voor deze geven.

@doenietzomoeilijk al JAREN. alleen de laatste maanden een soort van actief tho :)

@eater @aoe2wiki @Mastodon Wat ik een beetje van de bridge begreep was dat die mensen die ik op Twitter volg, ook op Mastodon kon terugvinden, zodat ik ze hier ook effectief kan stalken. Dat Moa.party lijkt meer een doorplaatsding te zijn dat Toots ook doorzet naar Tweets.

Of heb ik dan iets niet goed begrepen?

@aoe2wiki @Mastodon Maar zoiets is dus ook niet meer grootschalig te fixen, lijkt me? Ik hou me er maar zeer zijdelings mee bezig, maar ik had wel begrepen dat die API steeds verder wordt dichtgeknepen. Jeuj voor , I guess.

Is het dan een idee om die vermelding weg te halen? Nu schept het alleen maar verwachtingen...

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!