Bevrijd je computer, kies voor digitale vrijheid met Alt-Tech

Vrije en onafhankelijke communicatie over internet zonder Big Tech, is zeker mogelijk. Maar voor velen is het nog onbekend terrein. En omdat Big Tech het internet domineert is deze kennis soms lastig te vi

bouwenaanbeter.nl/2022/03/bevr

-tech.nl &adviezen

Concrete Oplossingen: Regionale Digitale Infrastructuur, goed aangepakt

Het wordt voor velen steeds duidelijker dat globale, multinationale en zelfs landelijke oplossingen niet de toekomst zijn, maar dat voornamelijk lokale initiatieven een menselijke,

bouwenaanbeter.nl/2022/01/conc

.0

Nieuwe versie van de Reader – nu met ingebouwde podcast player

Vandaag is het twintigjarig jubileum van 11 september 2001. De dag die symbool staat voor bedrog en misleiding. Gelukkig realiseren steeds meer mensen zich dat de wereld anders in elkaar zit dan ons wordt voorgesp

bouwenaanbeter.nl/2021/09/nieu

-overzicht

Nieuwe versie van de Reader beschikbaar voor iedereen

Goed nieuws: Er is een nieuwe versie van de HoeZitHetNuEcht RSS-feed Reader met weer een aantal handige toevoegingen! Je kunt nu bijvoorbeeld zelf eigen nieuwsbronnen toevoegen (los van het HoeZitHetNuEcht-aanbod), waardo

bouwenaanbeter.nl/2021/06/nieu

-feedReader

Je eerste stap in de parallelle samenleving van Alt Tech

Afgelopen jaar werd voor iedereen duidelijk dat er sprake is van een drie-eenheid van overheid, media en Big Tech. Velen erkennen ondertussen dat dit een opvallend probleem is geworden voor de samenleving en onze toekomstige vrijheid en onafhankelijkheid. Er

bouwenaanbeter.nl/2021/05/je-e

DMCA notice

Takedown notice pursuant to the Digital Millennium Copyright Act of 1998

To whom it may concern,

This is a notice in accordance with the Digital Millennium Copyright Act of 1998 (DMCA) requesting that you immediately cease to provide access to copyright material. I wish to report an instance of Copyright Infringement, whereby the infringing material appears on a website for which you are the host.

1: The infringing materi

bouwenaanbeter.nl/dmca-notice/

Slecht nieuws: Bouwen aan Beter en HoeZitHetNuEcht gaan stoppen

Terwijl VVD, CDA, ChristenUnie en D66 Nederland succesvol in een autoritaire politiestaat hebben veranderd, hebben we helaas een vervelende boodschap. We zullen onze nieuwsoverzichten moet

bouwenaanbeter.nl/2021/02/slec

Heb jij de petitie van FVD tegen de lockdown al getekend? Alleen samen krijgen we onze vrijheid terug!

fvd.nl/teken-de-petitie

Het verhaal van Mark Rutte en Hugo de Jonge wordt met de dag ongeloofwaardiger. We beschreven in een nieuw bericht de methoden en technieken die gebruikt worden om de lockdown te verkopen:

bouwenaanbeter.nl/2020/12/het-

Het ‘narratief’: verhalen, belangen en selectie van passende feiten

In voorgaande berichtgeving zagen we hoe groepsdenken een controlesysteem kan worden dat dicteert hoe politici en media rapporteren. Groepsdenken is ie

bouwenaanbeter.nl/2020/12/het-

Meer mogelijkheden met nieuwe versie HoeZitHetNuEcht Reader

Het wordt steeds duidelijker dat er momenteel een globale machtsgreep gaande is, waarbij de overheid ons met absurde maatregelen steeds meer wil controleren en beperken. De urgentie van onafhankeli

bouwenaanbeter.nl/2020/09/meer

-functie

Toegang tot boeken in tijden van totale censuur

De intensive care afdelingen zijn weer leeg, er is nagenoeg geen corona dreiging meer, toch blijft de lockdown en de '1.5 meter samenleving' voortduren zonder aanwijsbare primaire redenen. Zelfs vand

bouwenaanbeter.nl/2020/06/toeg

Vrijheid van nieuwskeuze: HoeZitHetNuEcht is terug en beter dan ooit!

Het is vandaag 5 mei; dag van de vrijheid. Maar hoe vrij zijn we eigenlijk nog? We leven in een staat van beleg en zijn veel van onze burgerrechten kwijt geraakt. En

bouwenaanbeter.nl/2020/05/vrij

&Censuur -feeds

Voorbereiden op het paniekvirus met onafhankelijk nieuws

Met het oog op het zeer uitgebreide 'spel' dat zich voltrekt rondom de Coronavirus-, de paniekzaaierij, de afkondiging van de medische staat van beleg, nieuwe stappen richting globalisering én de ogenschijnlijk mee-geplande afwikkeling van de fi

bouwenaanbeter.nl/2020/03/voor

Update: Nog meer decentrale functionaliteiten beschikbaar

In dit bericht praten we je bij over recente ontwikkelingen vanuit Platform Bewuste Media. De afgelopen maand hebben we de decentrale functionaliteiten verder uitgebreid. De evenementen-agenda, het boekenoverzicht en de dagelijkse nieuwsbrief van HoeZitHetNuEcht hebben we nu o

bouwenaanbeter.nl/2020/02/upda

Nieuwjaarsbericht: Stand van zaken en blik op de toekomst

In het 'Nieuwjaarsbericht: Terugblik op 2019' hebben we in vogelvlucht gekeken naar de gebeurtenissen in het afgelopen jaar. Een jaar dat in januari startte met een schadeclaim en in december eindigde met censuur. Maar 2019 was ook het jaar waarin w

bouwenaanbeter.nl/2020/01/nieu

Nieuwjaarsbericht: Terugblik op 2019

De start van een nieuw jaar is een mooi moment om terug te blikken op het voorbije jaar en om, op basis van de verkregen inzichten, plannen te maken voor het aankomende jaar. Dit nieuwsbericht bestaat uit twee delen. In dit bericht blikken we terug op 2019 en in het volgende bericht maken we de huidige st

bouwenaanbeter.nl/2020/01/nieu

Overheden willen privacy in communicatie opheffen, weet wat er speelt

Overheden maken zich grote zorgen over weerstand en onvrede bij de bevolking. En die zorg is duidelijk niet zonder reden. De Verenigde Naties hebben zeer onaangename plannen voorbereid (Agenda 2030) die met grote zekerheid flinke bevolkingsopstanden zullen gaan c

bouwenaanbeter.nl/2019/11/over

Klimaatdiscussie benadrukt noodzaak alternatieve nieuwsvoorziening

Op 1 oktober eindigde, na bijna acht jaar, het alternatief nieuws-overzicht op de website HoeZitHetNuEcht.nl. Na een schadeclaim aan het begin van het jaar en de aangenomen Europese copyrightwetgeving, die straks ook verplicht in Nederlan

bouwenaanbeter.nl/2019/10/klim

Nieuwsaanbod HoeZitHetNuEcht nu ook te volgen op decentrale sociale media

De afgelopen maanden hebben we er hard aan gewerkt om ook het volledige nieuwsaanbod van de website HoeZitHetNuEcht.nl aan te sluiten op het decentrale sociale media-netwerk. Inmiddels is de zogenaamde 'verloopstekker' gebouwd en zijn dez

bouwenaanbeter.nl/2019/09/nieu

Alternatieven voor Big Tech en hoe die te integreren in een geheel

In ons vorige bericht zagen we dat de grote online bedrijven zoals Google, YouTube en Facebook ons leven steeds meer domineren en dat dit bepaald geen neutrale partijen zijn. Er komt steeds meer nieuws naar buiten waaruit blijkt dat de Big Tech-bedrijven onze werkelijkheid proberen te

bouwenaanbeter.nl/2019/08/alte

Show older
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!