Follow

Overheden willen privacy in communicatie opheffen, weet wat er speelt

Overheden maken zich grote zorgen over weerstand en onvrede bij de bevolking. En die zorg is duidelijk niet zonder reden. De Verenigde Naties hebben zeer onaangename plannen voorbereid (Agenda 2030) die met grote zekerheid flinke bevolkingsopstanden zullen gaan c

bouwenaanbeter.nl/2019/11/over

@Ajz crisissen maken ook nieuwe kansen voor propagandisten.

Kennis is in intern te vinden.

Vind dit een erg slechte bron. Dat vaag de NWO complottheorie pusht. (een theorie dat zelf vaag is) Maar kapitalistische analyse zijn er niet.

En het suggereerd bronnen die bijvoorbeeld twijfelen of Trump een racist is. wanttoknow.nl/inspiratie/donal andere geloven in "chemtrails", Qanon..

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!