Show more

Het realiseren van onafhankelijk nieuws in de 21ste eeuw

We hebben afgelopen maanden in de berichtgeving laten zien dat er iets mis is met de nieuwsgeving in Nederland. Een klein aantal bedrijven heeft samen haast volledige controle over nieuwsgeving in Nederland.

We signaleerden dat ook in de nieuwsdeling een en ander mis gaat. De grote Silicon Valley bedrijven censureren veel informatie en...

bouwenaanbeter.nl/2019/05/het-

Overheden en grootbedrijf samen: Het Panopticon

In het vorige bericht zagen we de ontstellende trend van toenemende censuur: door het bedrijfsleven, door de overheid en door de overheid in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven.

Naar die laatste kijken we nu. We zagen eerder reeds het gebruik van publiek-privaat partnerschap. We onderzoeken nu de totale...

bouwenaanbeter.nl/2019/04/over

Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!