Benjamin Fulford: “De Rothschild familie samen met Nederlandse Royals bieden Putin een enorme som om de rijkdom van de wereld te stelen.”

6 juli 2020

Benjamin Fulford is een in Japan gevestigde Canadese journalist. Als vertegenwoordiger van enkele invloedrijke Oosterse families is h

laatste.brekendnieuws.nl/2020/

Benjamin Fulford: “Toenemende Chaos in de V.S. en Wereldwijd nu de Khazariaanse Maffia worstelt om zich te handhaven.”

29 juni 2020

Benjamin Fulford is een in Japan gevestigde Canadese journalist. Als vertegenwoordiger van enkele invloedrijke Oosterse families is hij diep ingevoerd in de gebeurtenissen

laatste.brekendnieuws.nl/2020/

Benjamin Fulford: “Oorlogstrommels Slaan Over De Hele Wereld Nu De V.S. Is Verlamd Door Onderlinge Strijd.”

22 juni 2020

Benjamin Fulford is een in Japan gevestigde Canadese journalist. Als vertegenwoordiger van enkele invloedrijke Oosterse families is hij diep ingevoerd in de gebeurtenissen achter de schermen op

laatste.brekendnieuws.nl/2020/

Benjamin Fulford: “Failliet en Zonder Leider Kampt Amerika met Chaos en Revolutie.”

15 juni 2020

Benjamin Fulford is een in Japan gevestigde Canadese journalist. Als vertegenwoordiger van enkele invloedrijke Oosterse families is hij diep ingevoerd in de gebeurtenissen achter de schermen op het wereldtoneel van de macht. De laag van on

laatste.brekendnieuws.nl/2020/

Benjamin Fulford: “Geweldige Overwinning voor de Mensheid nu de Lang van te Voren Geplande 666 Revolutie van de Khazariaanse Maffia met een Sisser Afloopt.”

8 juni 2020

Benjamin Fulford is een in Japan gevestigde Canadese journalist. Als vertegenwoordiger van enk

laatste.brekendnieuws.nl/2020/

Benjamin Fulford: “Zionistische Pandemie + Plan Voor Rellen spatten uiteen.”

1 mei 2020

Benjamin Fulford is een in Japan gevestigde Canadese journalist. Als vertegenwoordiger van enkele invloedrijke Oosterse families is hij diep ingevoerd in de gebeurtenissen achter de schermen op het wereldtoneel van de macht. De laag van onze maatschappij wa

laatste.brekendnieuws.nl/2020/

De COVID-19-machtsgreep van de Khazariaanse maffia is mislukt, Bill Gates nu een “Dead Man Walking”.

25 mei 2020

Benjamin Fulford is een in Japan gevestigde Canadese journalist. Als vertegenwoordiger van enkele invloedrijke Oosterse families is hij diep ingevoerd in de gebeurtenissen achter de schermen op het wereldton

laatste.brekendnieuws.nl/2020/

Benjamin Fulford: “Dingen raken oververhit als Netanyahu aangeklaagd wordt, terwijl Trump de oorlog verklaart aan de Koningin.”

Benjamin Fulford is een in Japan gevestigde Canadese journalist. Als vertegenwoordiger van enkele invloedrijke Oosterse families is hij diep ingevoerd in de gebeurtenissen achter de sche

laatste.brekendnieuws.nl/2019/

Benjamin Fulford: “Laatste confrontatie met Ouderen van Zion doemt op.”

Benjamin Fulford is een in Japan gevestigde Canadese journalist. Als vertegenwoordiger van enkele invloedrijke Oosterse families is hij diep ingevoerd in de gebeurtenissen achter de schermen op het wereldtoneel van de macht. De laag van onze maatschappij waar de reguliere media bijna nooit over

laatste.brekendnieuws.nl/2019/

Benjamin Fulford: “Opzettelijke implosie van het financiële systeem in ontwikkeling om het nieuwe financiële systeem een krachtige impuls te geven.”

Benjamin Fulford is een in Japan gevestigde Canadese journalist. Als vertegenwoordiger van enkele invloedrijke Oosterse families is hij diep

laatste.brekendnieuws.nl/2019/

Benjamin Fulford: “Met marionetten als Obama, Pelosi en Netanyahu vertrokken, neemt de Khazariaanse Maffia zijn toevlucht tot nucleaire chantage.”

Benjamin Fulford is een in Japan gevestigde Canadese journalist. Als vertegenwoordiger van enkele invloedrijke Oosterse families is hij diep ingevoe

laatste.brekendnieuws.nl/2019/

Benjamin Fulford: “Derde (vierde?) dood van Mossad-agent Shimon Elliot “al-Baghdadi” wijst feitelijk op grote veranderingen in het Midden-Oosten.”

Benjamin Fulford is een in Japan gevestigde Canadese journalist. Als vertegenwoordiger van enkele invloedrijke Oosterse families is hij diep ingevo

laatste.brekendnieuws.nl/2019/

Benjamin Fulford: “Couppoging tegen Donald Trump mislukt, Oktober-Revolutie gaat verder.”

Benjamin Fulford is een in Japan gevestigde Canadese journalist. Als vertegenwoordiger van enkele invloedrijke Oosterse families is hij diep ingevoerd in de gebeurtenissen achter de schermen op het wereldtoneel van de macht. De laag van onze maatschappij waar d

laatste.brekendnieuws.nl/2019/

Benjamin Fulford: “Historische veranderingen ontvouwen zich wereldwijd terwijl het Zionistische project in elkaar stort.”

Benjamin Fulford is een in Japan gevestigde Canadese journalist. Als vertegenwoordiger van enkele invloedrijke Oosterse families is hij diep ingevoerd in de gebeurtenissen achter de schermen op he

laatste.brekendnieuws.nl/2019/

Benjamin Fulford: “VS gaat af op burgeroorlog nu het leger zich mobiliseert voor het neerhalen van de Cabal.”

Benjamin Fulford is een in Japan gevestigde Canadese journalist. Als vertegenwoordiger van enkele invloedrijke Oosterse families is hij diep ingevoerd in de gebeurtenissen achter de schermen op het wereldtoneel van de ma

laatste.brekendnieuws.nl/2019/

Benjamin Fulford: “Zionisten roepen op tot wereld-dictatorschap door Rabbi’s, maar worden in plaats daarvan geconfronteerd met een nederlaag.”

Benjamin Fulford is een in Japan gevestigde Canadese journalist. Als vertegenwoordiger van enkele invloedrijke Oosterse families is hij diep ingevoerd in

laatste.brekendnieuws.nl/2019/

Benjamin Fulford: “Veel tekenen wijzen op een op handen zijnde financiële tsunami, groter dan Lehman.”

Benjamin Fulford is een in Japan gevestigde Canadese journalist. Als vertegenwoordiger van enkele invloedrijke Oosterse families is hij diep ingevoerd in de gebeurtenissen achter de schermen op het wereldtoneel van de macht. De laag v

laatste.brekendnieuws.nl/2019/

Benjamin Fulford: “Khazariaanse maffia doet een laatste push voor een nep-Armageddon met een ‘Iran-aanval’ op Saoedi-Arabië.”

Benjamin Fulford is een in Japan gevestigde Canadese journalist. Als vertegenwoordiger van enkele invloedrijke Oosterse families is hij diep ingevoerd in de gebeurtenissen achter de sche

laatste.brekendnieuws.nl/2019/

Giechelen en vreugdesprongetjes: ratten zijn dol op verstoppertje spelen

Nieuw onderzoek uit Duitsland heeft aangetoond dat ratten dol zijn op verstoppertje spelen. Dat ratten sociale en intelligente diertjes zijn was al langer bekend, maar dat ze stapelgek zijn op vertoppertje, was voor de onderzoekers nieuw.

Voor het onderzoek begaven de onderzoekers zich twee

laatste.brekendnieuws.nl/2019/

De toekomst voor wonen voor jongeren: samen in ‘pods’?

In veel westerse landen rijzen de woonkosten de pan uit. Zo ook in San Francisco en Los Angeles, VS. Dat bracht een jonge onderneemster op het idee om een nieuwe vorm van wonen te introduceren: wonen in 'pods'.

Een 'pod' (letterlijk: peul) is een woonplek waar een kleine groep bewoners dezelfde ruimte delen. Je hebt een eigen

laatste.brekendnieuws.nl/2019/

Show more
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!