**Nederlandse versie RuPaul's Drag Race: 'Alsof ik werd gevraagd voor de Spelen'**

"Nederlandse fans van de hitshow RuPaul's Drag Race kunnen hun geluk niet op. De talentenwedstrijd waarin dragqueens in uitzinnige outfits en met kunstige make-up strijden om de kroon, komt met een Nederlandse spin-off. Voor de deelnemers is het een groot moment.
In Amerika is RuPaul's Drag Race al ruim tien jaar een begr…"

nos.nl/l/2348612

#nieuws #bot

Erg stil of rustige server? 

Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!