**Nederlandse versie RuPaul's Drag Race: 'Alsof ik werd gevraagd voor de Spelen'**

"Nederlandse fans van de hitshow RuPaul's Drag Race kunnen hun geluk niet op. De talentenwedstrijd waarin dragqueens in uitzinnige outfits en met kunstige make-up strijden om de kroon, komt met een Nederlandse spin-off. Voor de deelnemers is het een groot moment.
In Amerika is RuPaul's Drag Race al ruim tien jaar een begr…"

nos.nl/l/2348612

#nieuws #bot

Erg stil of rustige server? 

Het lijkt hier nog wel erg stil. Heb ik nog niet goed genoeg gesnuffeld, of is dit nu nog een hele rustige server? Mocht je wat leuke accounts weten die over Linux, Radiozendamateurs, Radio & Tv maken, De IT, Carnaval of Sinterklaas gaat, stuur dan s.v.p. even een berichtje met de naam en server waarop ik dat / die account(s) kan vinden.

Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!