**Nederlandse versie RuPaul's Drag Race: 'Alsof ik werd gevraagd voor de Spelen'**

"Nederlandse fans van de hitshow RuPaul's Drag Race kunnen hun geluk niet op. De talentenwedstrijd waarin dragqueens in uitzinnige outfits en met kunstige make-up strijden om de kroon, komt met een Nederlandse spin-off. Voor de deelnemers is het een groot moment.
In Amerika is RuPaul's Drag Race al ruim tien jaar een begr…"

nos.nl/l/2348612

#nieuws #bot

Erg stil of rustige server? 

Het lijkt hier nog wel erg stil. Heb ik nog niet goed genoeg gesnuffeld, of is dit nu nog een hele rustige server? Mocht je wat leuke accounts weten die over Linux, Radiozendamateurs, Radio & Tv maken, De IT, Carnaval of Sinterklaas gaat, stuur dan s.v.p. even een berichtje met de naam en server waarop ik dat / die account(s) kan vinden.

@Jane Ja, inderdaad, dat heette vroeger het ziekenfonds. Toen betaalde je, als ik het me goed herinner, niet meer dan een paar tientjes per maand en was er geen eigen risico. Hetzelfde geld voor de studiefinanciering. Die kreeg je als student ook gewoon uitbetaald zonder dat het een lening was; evenals je ov kaart. Of je had een gratis week kaart of een weekend kaart... Komt die goeie ouwe tijd nog terug denk je?

Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!