🇳🇱 Laat ik ook eens iets in mijn moedertaal tooten (toeteren?), ik ben vast niet de enige Nederlander (of vlaming 🇧🇪, of surinamer 🇸🇷, etc..) hier? Wellicht levert het nieuwe connecties op.

#nederlands

@proycon

Hoi Maarten!

Best wel leuk om ook af en toe Nederlandse toots (toeters?) te zien :)

@Erik Hoi :) Ja, vind ik ook. Bovendien is toeteren en toeters ook wel een heel leuk woord hiervoor eigenlijk :) Daar kunnen de twitteraars nog iets van leren!

Follow

@proycon @Erik eens! Er mag best wat meer in de moerstaal, en toeters / toeteren is een verrijking van de woordenschat.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!