@sacha een Nederlander zei dat al

Ik ben een Amerikaans

@sir I figured. No worries. This said, you seem to be making an effort and shouldn't demotivate you. πŸ€”

@sacha ah, de gevreesde overstap naar het Engels

Follow

@sir @sacha Memo voor mezelf: tegen Drew wordt nu *uitsluitend* nog Nederlands getoot. ;)

Β· Β· 1 Β· 0 Β· 1

@sir @doenietzomoeilijk HΓ©! Ik krijg support en jij krijgt gratis (of betaald? πŸ€”) oefening op het werk ( en ik zal het je vergeven als het een clusterfuck wordt ☺️). win/win! πŸ˜‰

@ sacha @ doenietzomoeilijk de kosten is je leest mijn slecht Nederlands nodig

Deliberately not double checking this one on google translate

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!