Follow

@ton Ik ben nog eens door jouw serie over Obsidian heen gegaan. Begint steeds meer helder te worden. ;)

Wat ik me nog wel afvroeg: ik blijf met wat notities zitten die waarschijnlijk onder "feiten" vallen (dus wat jij Notes zou noemen), maar ik vraag me af of ALLES daaronder moet vallen. Een recept voor appeltaart, notities over configuratie van een een server, overzichten van inventaris met serienummers, dat soort dingen.

Hoe ga jij daarmee om?

· · 1 · 0 · 1

@doenietzomoeilijk goede vraag. Zelf heb ik voor bijv webbeheer/automatisering een folder (als Area, in mijn opzet), waar ik dingen over configs en zo heb, en bijvoorbeeld de lijst met hosting packages en met domeinnamen die ik heb. Recepten heb ik er nog niet in zitten. Mijn Notes zijn zijn in principe 'categorie overig' (dus niet aan een project gekoppeld, want dan zouden ze daar staan, en geen Notions, de evergreens), omdat alles als overig start. 1/2

@doenietzomoeilijk 2/2 Recepten zouden
eerst in mijn Notes folder komen denk ik. Ze staan niet 'in de weg' omdat ze altijd een link hebben met een andere notitie. Dus ik kom ze niet tegen als ik niet zoek of een spoor v links volg. Wellicht verhuist een recept als ik het veel gebruik/waardeer, naar een Area (huishouding) of naar een project (Kerstdiner 2020 oid). Ik heb wel recepten in Evernote zittten dus tegen de tijd dat ik die aan het overzetten ben, zal ik er iets op moeten verzinnnen!

@ton ik dacht zelf ook aan notes of een area, ja. Je zegt "...omdat ze altijd een link hebben met een andere notitie", dat zou dan een lijst-van-recepten-notitie worden? Alternatief: niét linken (hooguit naar relevante recepten), en ze een tag meegeven, om ze daarmee vindbaar te maken.

Ik heb nu in Joplin een aantal notes over inventaris (computers, witgoed ed) met specs en zulks, daar geldt hetzelfde voor. Maar die zie ik evt nog gelinkt worden, da's eerder notes dan area.

@doenietzomoeilijk een andere mogelijkheid is het gebruik van hubnotes , maps of content in Obsidian lingo. Ahrens in zijn zettelkasten boek noemt het speculatieve outlines. Dan komt bijv je recept gewoon in notes, misschien met tag #taart , en heb je een andere note favo taarten, waarin je linkt naar het appeltaart recept. Ik gebruik het nog niet zo, wel als emergente outline waarin ik argumenten rond een thema bij elkaar breng.

@ton ja, een hubnote is wat ik bedoelde met mijn ietwat knullig verwoorde lijst-van-recepten-pagina.

En tegelijk merk ik dat ik alweer aardig veel bezig ben met het _hoe_ van notities maken, en minder met het notities maken zelf. 😉

@doenietzomoeilijk ja dat is een valkuil. De meeste mensen die veel schrijven over notes doen weinig met notes inzetten voor productieve dingen anders dan posts over notes... anyway, ik loop het niet strikt aan, ik kijk meer wat ik doe dan bedenk wat ik doe. Als iets bruikbaar is herhaalt het zich wel. En als niet pas ik het aan de volgende keer dat ik een minder geslagdrle keuze tegenkom

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!