@doenietzomoeilijk leuke post, ik moet iets vergelijkbaars doen; migrate readynas.

Wat was je 'inhaakpunt' met ansible? Compleet vanaf lege machine, of vanaf 'bare install' (of nog later in het proces?)

@mrb bare install en het toekennen van sudo-rechten aan de hoofd-gebruiker. Dat leek mij het veiligste en meest reproduceerbare punt

@mrb ga je trouwens andere software op de readynas hardware kieperen of bouw je een vervangend apparaat? Geen idee ook wat je nu hebt staan, natuurlijk, en wat dat kán.

@doenietzomoeilijk ben er nog niet helemaal uit of ik ook de hardware wil vervangen.

@mrb tja, en dat hangt weer af van wat er in zit en wat je er allemaal mee wil doen, natuurlijk. Is de hardware erg oud of heb je gewoon het idee dat je meer zaken wil draaien die er nu misschien niet echt meer bij passen? Beschaafd stukje hardware ernaast en de RN puur voor storage houden kan dan ook nog.

@doenietzomoeilijk hardware is oud(er) maar ik wil met name meer controle over de software. readynas is linux, maar zit verder potdicht en is lastig opwaardeerbaar

Ik neig naar 2e hands 19 inch unit om zelf te vullen

@mrb als je al een rack hebt, is dat misschien wel de beste optie, ja. Ik ben persoonlijk nog steeds happy met de HP microserver (en die pik je tegenwoordig ook voor niet te gek veel tweedehands op), maar ik heb en wil geen rack, dus dat speelt ook mee.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!