Oh kijk, dat ziet er goed uit. Dat betekent dus dat als #Kaag voet bij stuk houdt, de haatheks en de dominee er allebei niet aan te pas komen.

En mocht Kaag toegeven en toch met die bruinhemden van Ja21 in zee gaan, dan zeg ik m'n lidmaatschap op. Met de CU kan ik nog wel leven, maar Ja21 is is echt een grote nee.

Rutte wil eerst formeren met JA21, dan met CU, daarna pas met linksVVD-leider Mark Rutte geeft de voorkeur aan een coalitie met D66, CDA en JA21. Als deze route niet mogelijk blijkt, wil Rutte eerst kijken of de samenwerking met de ChristenUnie (CU) kan worden voortgezet. Daarna wil Rutte pas dat er naar een linkse partij wordt gekeken. Dat schrijft de demissionaire premier in zijn brief aan de twee verkenners.

Follow

@hans het zou de formateurs sieren als ze zeiden: "Mark, jij hebt net dik schandaal nummer zoveel aan je kont hangen en je bent demissionair. Momenteel héb je even niets te willen en kinderen die vragen worden overgeslagen."

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!