Follow

Als je belangrijkste zaken alleen maar op de server van een groot, buitenlands bedrijf staan, kun je ze eigenlijk het beste als verloren beschouwen.

"Account geblokkeerd. Wat nu?" - tweakers.net/reviews/9094/all/

Een blokkade van Facebook kan ook pijnlijk zijn, zeker als gebruikers het account ook inzetten om in te loggen op sites van derden.Dat is dan wel de overtreffende trap van stom doen...

@hans Tja, als je beter weet, is het absoluut een stomme keuze. Het probleem is dat tante Bep van op de hoek simpelweg niet beter weet...

@DoeNietZoMoeilijk 🥔 Klopt. Tante Bep zou wat voorlichting kunnen gebruiken. Zoals de overheid campagnes heeft over gezond eten, veilig vrijen of 1,5 meter afstand houden, zou er ook eens een langlopende campagne moeten komen waarin onder andere op dit soort gevaren wordt gewezen.
Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!