RTL hacker & journalist Daniël Verlaan at your service, for all your fake vaccination certificates!

Technical reason? Their Google Firestore database was, well, open to the public. You could read, write and edit fields from all 60.000 people who were in the system 🙄

Dutch article (DeepL is your friend):
rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/

So, now is the question, do you have any hacker friends who are travelling through Europe, of whom you were already wondering how they got vaccinated so quickly? ;)

Follow

@Erik man man man man... Hoog tijd om hier toch eens serieuze boetes tegenover te stellen (en dan wel de AP genoeg mankracht geven om de zaken te kunnen behandelen). Wat een droeftoeterij.

@doenietzomoeilijk @Erik bizar dat dit toestemming heeft gekregen tot de CoronaCheck. Dat een toeleverancier zo slecht is kan ik me nog voorstellen, maar van de overheid verwacht je toch een hogere drempel... Ze zijn wel snel afgesloten nu na melding voor wat het waard is.

@Jelv @Erik ik verwacht van de overheid niet zoveel meer, eerlijk gezegd. Ik ben wel met je eens dat we van de overheid meer zouden *mogen* verwachten...

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!