Iemand heeft dit bedacht... 🥺
---
RT @TvanGroningen
Het nieuwe stembiljet waarmee een aantal gemeenten gaat experimenteren bij de Gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar.

Je moet dus én een bolletje voor de partij inkleuren én een nummertje van de kandidaat naar keuze (je krijgt een boekje met een overzicht mee). @bnr
twitter.com/TvanGroningen/stat

Follow

@meneer @bnr Iemand heeft dit bedacht, en meerdere iemanden hebben die persoon niet tegengehouden.

Ik bedoel, ik snap dat het oude formulier met de wildgroei aan splinterpartijen ook steeds onhandiger werd, maar dit moet toch ook niet de oplossing zijn...

@doenietzomoeilijk @bnr klopt, lijkt mij onmogelijk...
Geen kritisch gehalte bij de overheid, lijkt het wel...

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!