@hans Ik vrees eerder "een uitnodiging voor die idioten om zich luidkeels als onderdrukte slachtoffers op te werpen".

@martijnbraam Well at least, you can continue to use adblockers on FF...

@hans oh, het zal vast iets simpels zijn, inderdaad. Gooi er maar een berichtje tegenaan als je het aandurft. πŸ˜‰

@hans - Hm, het lijkt erop dat jouw instance geen webfinger ondersteunt, en dat vindt gotosocial dan weer niet leuk. Volgens mij heb ik intussen nog een IP-block van je te pakken, ook. ;)

For the forseeable future, I'm going to continue tootin' on my personal instance - if you get a follow request from @max , that's me.

(Not using the masto redirect-to-new-account function just yet, I want to make sure GTS is not going to break in a day or so)

Zo, eerste publieke toet op mijn eigenste, zelf-gehoste #gotosocial . πŸ¦†

@hans ja, dat is tegelijkertijd ook wel een beetje een bezwaar, ik ben dan een beetje huiverig voor het verschijnsel "jack of all trades, master of none", vooral omdat ik hier een heel vastomlijnd doel heb. Zou ik in de markt zijn voor een volledige groupware-oplossing, dan was het weer een ander verhaal, maar dat ben ik dus niet. Nou ja, Soon-ish.

@trwnh somewhere around March things abruptly slowed to a crawl, yeah.

@hans @sexybiggetje ik had 'm gezien, inderdaad. πŸ˜„

Binnenkort maar eens naar kijken. Eerst nog even tijd in het blog aan het steken, ik probeer zoveel mogelijk één ding tegelijk te doen...

@hans ha, ja, die behoren hier al jaren tot de standaarduitrusting, sowieso php-fpm voor doenietzomoeilijk.nl, en nginx als reverse proxy voor alle zut die ik draai. πŸ˜€ Nou ja, hubzilla kan dan eventueel ook nog wel op de eens-bekijken-lijst, mits er een beetje deugdelijke Android-client voor is, of Tusky het ondersteunt.

@hans (ik ben er terdege van bewust dat "low effort" niet de meest voor de hand liggende combi is, en dat ik mijn gebruikersnaam wederom geweld aan doe...)

@hans nou ja, Nextcloud draai ik toch al, dus als het daarbinnen had gekund was dat een klein voordeeltje geweest. Verder hang ik niet extreem hard aan de één of de ander, hoewel ik het liefst zo min mogelijk gedoe heb. Ik ben de enige gebruiker, in principe, dus een simpel ding dat in een container te proppen is, geen gedoe met nóg een database-server ernaast moeten draaien, low effort, zeg maar.

Show older
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!