Show more

Stop mirroring your Twitter account to the fediverse, especially these retweets of a single picture without any caption or comment.

We used to say the Web had shrunk to four websites where people posted only screenshots from the other three, let's not add a fifth one to that dumpster fire.

Wat de fuck is dit nu weer, een mail van mijn verzekeraar via "Aangetekende E-mail", wie verzint zoiets? E-mail is niet te certiceren of te garanderen, iedereen die je iets anders vertelt, liegt. Een tracking-pixel in een e-mail is geen garantie dat die pixel ook wordt getoond (in mijn geval bijvoorbeeld niet, dus).

Slangenolie-verkoper in kwestie is RPost, met op de site een copyrightmelding 1999-2017 - dat schept bij mij alvast vertrouwen.

IT-kundigen bij Allianz: u heeft mijn sympathie...

if you add these two filters it will get rid of every crosspost from birdsite, and make your fediverse experience instantly better by magnitudes (same settings for both)

Het emotierijkste verhaal wordt het meest gedeeld, ongeacht waarheidsgehalte. Elmine Wijnia zoekt de details uit van 1 enkele veelgedeelde Facebook posting storymin.es/2020/07/wie-het-em

The Dutch ministry of justice paid for a #privacy test of Office 365, finding a series of issues. Just one of these: 6 different companies receive user data including file names, without even a privacy policy.
privacycompany.eu/blogpost-nl/

I'm going to regret asking this but... uh... what's your favourite programming language and hwhy?

(boosts welcome so I can find new cool people)

Can we stop waiting to see how #zoom evolves before quitting #keybase?

news.yahoo.com/zoom-misses-own

Zoom was supposed to deliver a transparency report about governments demanding user data. They didn't. These are the folks who now own your encryption keys.

#DeleteKeybase #JoinKeyoxide

Why the Fediverse is significant, beside privacy 

Zo, heeft even geduurd, maar er is een met een uitgebreider antwoord op de vraag die @mvz over had: Hoe start je een applicatie in Docker, en hoe zorg je dat die na een reboot automatisch opnieuw gestart wordt?

doenietzomoeilijk.nl/archief/h

@doenietzomoeilijk combinatie van beiden gok ik. En ja, zeker leuke ontwikkeling!

Zeg, komt het omdat ik hier al een tijdje rondhang, steeds meer mensen volg en dus via-via steeds meer (en dus ook Nederlands) zie langskomen, of wordt de Fediverse stiekem toch door steeds meer mensen ontdekt?

Goeie ontwikkeling, in ieder geval!

Nederlandstalinge Lemmy gelanceerd. lemmypraat.nl/ Lemmy is een open source alternatief voor Reddit.

On the whole I think I like the GitHub redesign

Show more
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!