To avoid the spread of Coronavirus; all network-apllications should switch from TCP to UDP to avoid handshakes.

t.me/jupitertelegram/229038

Arnoud Engelfried | Ius Mentis

Het computersysteem dat de overheid gebruikt om fraude te ontdekken, schendt de privacy. Dat meldde NRC in de langverwachte SyRI uitspraak van de rechtbank Den Haag.

blog.iusmentis.com/2020/02/06/

SRV Podcast, episode 48 – UK election update, with Rob Ford - StukRoodVlees

Nigel Farage has declared that the Brexit Party will not field candidates at the upcoming UK general election in seats currently held by the Conservatives. We are joined by Professor Rob Ford (University of Manchester) to discuss the consequences of Farage’s decision and much more.

stukroodvlees.nl/srv-podcast-e

Polarisatie, dat zijn de anderen - StukRoodVlees

Het milieudebat – gevoerd met tractoren en scholierenblokkades – is gepolariseerd, klaagt Natuurmonumenten. Het debat over racisme ook. Net als trouwens het onderwijsdebat, het Zwarte Piet-debat, en het ‘rookdebat’. Zelden is het etiket ‘gepolarisieerd’ een aanbeveling. Vaker is het een oproep aan de andere kant van het debat om niet zo hoog van de toren …

stukroodvlees.nl/polarisatie-d

Maak private bekostiging van onderwijs mogelijk - ScienceGuide

Vasthouden aan uitsluitend publieke onderwijsbekostiging werkt een tweedeling in de hand, vindt hoogleraar filantropische studies Theo Schuyt.

scienceguide.nl/2019/11/maak-p

Rugstreeppad en Zandhagedis - Zondag met Lubach (S10)

Het leefgebied van de rugstreeppad en de zandhagedis komt in gevaar omdat het circuit van Zandvoort nieuwe tribunes moet bouwen voor de Formule 1, het parade...

youtube.com/watch?v=bZhswulOL9

Laten we de duurste ziekte aanpakken – dementie

Dementie is niet alleen een nare aandoening, maar ook een dure. Genoeg redenen om te investeren in preventie, schrijven 67 zorgprofessionals . ‘Minister, maak er werk van.’

nrc.nl/nieuws/2019/10/21/laten

October 12: International Day Against DRM 2019 - The Document Foundation Blog

Digital Restrictions Management is the practice of imposing technological restrictions that control what users can do with digital media. When a program is designed to prevent you from copying or sharing a song, reading an ebook on another device, or playing a single-player game without an Internet connection, you are being restricted by DRM. In …

blog.documentfoundation.org/bl

The biggest lie tech people tell themselves — and the rest of us

They see facial recognition, smart diapers, and surveillance devices as inevitable evolutions. They’re not.

vox.com/the-highlight/2019/10/

AI is enorm dom en daarom is ethiek in AI zo enorm belangrijk - Ius Mentis

Ethiek en AI, twee begrippen die steeds vaker samen genoemd worden. Want als we overal AI gaan inzetten, met name voor besluitvorming en automatische systemen, dan moeten we wel vooraf nadenken wat voor impact dat heeft en of het wel ethisch wenselijk is dat dat zo werkt. Goed dat daar steeds meer aandacht voor komt,... Lees verder

blog.iusmentis.com/2019/10/04/

Het is natuurlijk van de zotte dat we op internet handhaving volledig geprivatiseerd hebben - Ius Mentis

Facebook heeft zijn eigen Supreme Court, las ik laatst. Dit interne orgaan heeft de hoogste macht om directiebeslissingen (met name die van Zuckerberg zelf) tegen te houden. Ik dacht eerst dat dit een hogerberoepsorgaan was voor bezwaren vanuit de gemeenschap; een van de grootste problemen met dit soort platforms is namelijk de onmogelijkheid om echt... Lees verder

blog.iusmentis.com/2019/09/27/

Trump’s weird reference to "CrowdStrike" during the Ukraine call, briefly explained

Trump still thinks his own intelligence agencies are wrong about who hacked the DNC — and he wanted Ukraine’s help to prove it.

vox.com/2019/9/25/20883373/tru

Historische tijden

Stop de persen voor een ingelaste episode van DoubleDutch! Reinout kwam er nog net niet helemaal terug voor van vakantie, maar het scheelde niet veel.

DoubleDutch: Historische tijden soundcloud.com/doubledutch-537

‘Ik dacht: ik blijf hier in de DDR alleen over’

Dossier 30 jaar na de Muur: Voor Christian Meysing uit Thüringen was de val van de Muur geen bevrijding.

duitslandinstituut.nl/artikel/

Former Microsoft Employee explains why bugs in Windows updates increased - gHacks Tech News

Has the number of bugs in Windows updates increased in the past couple of years? If so, what is the reason for the increase in bugs?

ghacks.net/2019/09/23/former-m

“Eigenlijk weten we allemaal wel wat goed lesgeven is" - ScienceGuide

Het boek Wijze lessen tracht wetenschappelijke kennis en praktijk op een toegankelijke manier samen te brengen.

scienceguide.nl/2019/09/eigenl

Fine Wine: An Interview With Codeweavers About Valve, Windows And The Future Of Gaming On Linux

What's it like working with Valve on Proton? What can Linux distro maintainers do to make life better for gamers? Codeweavers answers these questions and more in a detailed interview.

forbes.com/sites/jasonevangelh

Show more
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!