Show more

Bombardement Hawija Te weinig drones, geen eigen ‘ogen’ ter plekke, bondgenoten die een IS-doel snel en compleet willen wegvagen. Onderzoek van NRC werpt nieuw licht op het Nederlandse bombardement op Hawija.

nrc.nl/nieuws/2020/11/26/pech-

Brexit: crash or compromise

Welke premier doet zijn volk zoiets aan, middenin een pandemie en een diepe economische crisis, vraagt Caroline de Gruyter zich af.

nrc.nl/nieuws/2020/11/13/brexi

De Trumpshow: het hardnekkige succes van een geniale oplichter

De Grote Afrekening is uitgebleven. President Donald Trump kreeg meer stemmen dan in 2016. Ondanks zijn hang naar corruptie, racisme, minachting voor vrouwen, haatzaaierij, nepotisme en ondermijning van de democratische rechtsstaat wil bijna de helft van de Amerikaanse kiezers (70 miljoen stemmen) hem nog vier jaar in het Witte Huis zien.
decorrespondent.nl/11779/de-tr

Betrouwbare Bronnen: 145 - Forum voor Democratie en de alleenheerschappij van Thierry Baudet art19.com/shows/betrouwbare-br

While we are waiting
The pilots in the Brexit flight deck have never been able to agree on their destination and, for that matter, have never qualified for their flying licences.

chrisgreybrexitblog.blogspot.c

Beatrice de Graaf | nrc
Botsende beschavingen of een sultan in het nauw

Je zou dus kunnen zeggen dat terrorisme een botsing der beschavingen suggereert. [...] Maar dat verbloemt wat er ook aan de hand is: botsende geopolitieke belangen en binnenlands-politieke problemen. Het is zaak dat onderscheid te blijven maken. [...] En alleen dan vallen we noch voor jihadistische, noch voor Ottomaanse propaganda.

nrc.nl/nieuws/2020/10/30/botse

Brief uit 1941 ontdekt in gewelven Sint-Jacobskerk Antwerpen | Kerknet

Ik geef onze nakomelingen den goede raad als het nog eens oorlog word in de levensloop zorgt goed, voor een voorraad in huis, zoo als rijst, koffie, bloem, tabak, tarwe, graan voor u in ’t leven te houden!!! Geniet vol op van ’t leven, neemt bijtijds een ander vrouwtje, voor degene die getrouwd zijn pas op ’t huis!!! Salut mannen!!!

kerknet.be/kerknet-redactie/ar

Protestantse kerken zullen schuld belijden over hun houding in de Tweede Wereldoorlog. Fred van Lieburg zet er vraagtekens bij. | NRC

nrc.nl/nieuws/2020/10/22/na-ns

Maar wat is die k dan?
De k is minder intuïtief dan het reproductiegetal. ‘De algemene regel is: hoe kleiner de k-waarde is, des te meer de verspreiding van een kleinere groep besmettelijke mensen komt. (...) Als k onder de 1 ligt, dan is er kans op superspreading.’
decorrespondent.nl/11737/maar-

Show more
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!