Ligt het aan mij of is hier al zeker een week niets meer gepost?

Ik ben geen voetballiefhebber dus ik hou het allemaal totaal niet bij. Maar ik ben nu wel benieuwd. Móet Feyenoord nu volgende week winnen om kampioen te worden? Kan er nog roet in het eten worden gegooid? Of is het een gelopen zaak en is het volgende week echt meer een plichtpleging?

Lijstje met geregistreerde accounts op deze mastodon instance. Het zijn er 73 als ik goed geteld heb.

abunova.nl/accounts

Oh wacht, @elger hangt hier ook rond. Dus @elger, de nieuwe column staat klaar in concept!

Zo. Column voor Numrush weer in het redactiesysteem gezet. Morgen online. Denk ik.

Hoe komt het toch dat veel Nederlandse Mastodonners (Mastodoniers? Mastodonten?) in de eerste dagen erg actief zijn en het daarna wegvalt?

* Gemis aan bekende accounts?
* De breinbreker van lokaal/federatie?
* Geen interessante onderwerpen?
* Niets te zeggen?
* Het is geen Twitter of Facebook?

Ik ben wel benieuwd.

Het valt me op dat veel mensen uit mijn eigen netwerk erg snel een mening klaar hebben zonder te doorgronden wat er gaande is. Dat valt me tegen.

(ja voel je gerust aangesproken)

Hoe komt het toch dat veel Nederlandse Mastodonners (Mastodoniers? Mastodonten?) in de eerste dagen erg actief zijn en het daarna wegvalt?

* Gemis aan bekende accounts?
* De breinbreker van lokaal/federatie?
* Geen interessante onderwerpen?
* Niets te zeggen?
* Het is geen Twitter of Facebook?

Ik ben wel benieuwd.

Het valt me op dat veel mensen uit mijn eigen netwerk erg snel een mening klaar hebben zonder te doorgronden wat er gaande is. Dat valt me tegen.

(ja voel je gerust aangesproken)

Wow. Die nieuwe privacy instellingen voor posts en instances maken het best gecompliceerd zo op het eerste gezicht.
Meer hierover op deze blogpost. marrus-sh.github.io/mastodon-i

Een userdirectory (opt-in)... Dat zou mss wel interessant zijn @mdbraber

Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!