Het debat over indirecte vaccinatieplicht in Nederland is alweer achterhaald. De luchtvaartmaatschappijen gaan allemaal een vaccinatieplicht instellen, dat lijkt nu wel zeker. Luister naar de directeur van Qantas Airlines. Rapportage van Max Igan vanuit Australië.
odysee.com/@thecrowhouse:2/Say

Wat staat er op stapel na de verkiezingen in de VS? Een burgeroorlog en een militaire coup? Derrick Broze heeft een 12 min durende docu gemaakt over de jarenlange voorbereidingen van de Amerikaanse overheid. Verontrustend en fascinerend. bitchute.com/video/v8EjD4DcWgv

Millennial Petrus interviewt boomer Karel. Een prachtgesprek over de problemen van onze technologische maatschappij en social media. Hoe liefde en aandacht de remedie vormt. En hoe fijn het zou zijn als er een EMF blackout zou komen.

youtube.com/watch?v=kRY-W8agIW

De noodwet is een machtigingswet met verregaande bevoegdheden
Schokkend en schandalig dat deze wet überhaupt op tafel ligt – Onbegrijpelijk dat partijen met ‘christelijk’ in hun naam gaan instemmen met zulke antichristelijke maatregelen – D66 leider en minister Kaag op achtergrond grootste boosdoener, legt communistisch WHO beleid aan Nederland op.De uitgestelde Spoedwet die de Twe
apokalypsnu.nl/2020/09/21/de-n

Toch opvallend hoeveel organisaties in Zwitserland gezeteld zijn. Shai van Raising the Frequency heeft er een goede video over gemaakt: bitchute.com/video/IVeh8DKkEKb

Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!