Follow

Nederlandstalinge Lemmy gelanceerd. lemmypraat.nl/ Lemmy is een open source alternatief voor Reddit.

@groenlof hoe zit dat eigenlijk met instances op lemmy? Zijn die onderling te gebruiken met 1 account? Lijkt best een leuk project.

@vancha @groenlof die federatie moest daar nog landen, toch? Ik hou het met een scheef oog in de gaten, ik vind het een prachtidee, maar ik denk dat federatie wel echt een must-have voordat het een beetje los kan.

@doenietzomoeilijk @groenlof dat zou inderdaad best kunnen, in dat geval laat ik het ook nog even voor wat het is. Wanneer federatie land wil ik het welnl uitpoberen, dat is voor mij een beetje de "killer feature".

@vancha @doenietzomoeilijk Het idee van een NL instance met Lemmy was om de gebruikers de keuze te laten om dan zelf communities aan te maken. Er is trouwens ook een Lemmy instance voor Duitstaligen : asoziales.net/ En in het Pools : beta.makigi.io/ En behalve Lemmy is er nog meer gaande met open source Reddit alternatieven : raddle.me/ littr.me/ lobste.rs/ waar federatie in ontwikkeling is of niet van toepassing.

@vancha @doenietzomoeilijk Verder was er al wel een open source Reddit alternatief met federatie, maar die is niet meer in ontwikkeling. indieweb.org/Prismo

@vancha Federatie is in ontwikkel fase. Mensen die willen helpen testen met een eigen server kunnen contact opnemen met de twee hoofd developers, via Matrix. Het idee is dat eerst remote subscriben op communities gaat werken. Het idee dat je met een en hetzelfde account op diverse Lemmy instances kunt inloggen lijkt me niet van toepassing nu. Dat is trouwens ook niet het geval bij bijvoorbeeld Mastodon, Pixelfed, Peertube, Funkwhale.

@groenlof Goed idee! Rest mij alleen de vraag, waarom ......praat.nl? Moet ik me vereerd voelen of is dit toeval?

@jeroenpraat Jazeker :) Ik kende jouw account naam al langer, en werd er door geinspireerd. Het heeft iets nederlands in de naam, wat handig is voor de herkenning, en domein namen bedenken is soms niet zo eenvoudig als je kijkt wat er aan domeinnamen al eerder in gebruik is genomen door anderen in het verleden.

@groenlof Wat een eer!

Ik maak wel even van de gelegenheid gebruik om te zeggen dat het niet één van mijn projecten is. Lemmy en Jeroen kennen elkaar niet. 😉

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!